Sauwens wil voor Limburg werknemers in Luik halen

Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden Johan Sauwens pleit ervoor om Waalse en Brusselse werklozen aan de slag te helpen in Vlaanderen, om op die manier de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten. Voor Limburg - meer bepaald Zuid-Limburg - denkt Sauwens daarbij vooral aan de regio Luik-Borgworm. Dat heeft hij woensdagavond gezegd op de jaarvergadering van Unizo Limburg in Hasselt. «Vooraleer arbeidskrachten te gaan zoeken buiten de Europese Unie, hebben we er alle belang bij om het binnenlands potentieel aan arbeidskrachten zoveel mogelijk uit te putten,» motiveert Sauwens. Eén en ander moet volgens Sauwens gepaard gaan met een gepast onthaalbeleid en een gespecialiseerde spoedcursus Nederlands.
BR>Andere maatregelen die de Vlaamse minister voor ogen staan, zijn de verdere ontwikkeling van de dienstensector in Limburg (wat ook soelaas zou kunnen brengen voor de relatief hogere vrouwenwerkloosheid in Limburg), het vermijden van looninflatie en maatregelen die niet-werkenden er toe aanzetten om alsnog in een job te stappen.

.

Nu in het nieuws