CVP en Volksunie Boechout formuleren prioritaire beleidsopties

Print
CVP en Volksunie hebben gezamenlijk een viertal prioritaire beleidsopties geformuleerd. Beide partijen hopen dat een derde partner, VLD of Agalev, op basis van die opties bereid is tot coalitiegesprekken.
BR>Een eerste beleidsoptie betreft het Bessemgebied. "We willen met de eigenaars onderhandelingen starten met het oog op de verwerving van het hele gebied, ook de stroken langs de Oude Steenweg en de Welvaartstraat", zeggen Michel Bruyneel (CVP) en Fred Entbrouxk (VU).
Het Bessemgebied moet als groene bufferzone tussen de stadsagglomeratie en het landelijke Boechout behouden blijven. Bovendien willen beide partijen dat het Bessemgebied de locatie van het Sfinksfestival blijft.
Het voorkomen van wateroverlast is een andere prioriteit. "Dit probleem moet direct worden aangepakt. De nodige budgetten zullen hiervoor worden vrijgemaakt", aldus CVP en VU.
Derde beleidsoptie betreft het Jef Van Hoofplein. "Dit plein moet in overleg met buurt, scholen en middenstand worden heraangelegd. De heraanleg moet zodanig worden uitgevoerd dat het nieuwe plein veilig is voor alle weggebruikers."
Tenslotte ijveren CVP en Volksunie voor een veilige en fietsvriendelijke as tussen Boechout en Vremde. Aan de Gillegomstraat en de Mussenhoevelaan moet het kruispunt worden heraangelegd. Langs de Vremdesesteenweg moet een nieuw fietspad komen, langs de kant van het voormalige militaire domein Bulka.
De Berthoutstraat moet in samenspraak met de boordeigenaars en de buurt worden heraangelegd. "Op die manier kan de as Boechout-Vremde volledig veilig worden voor fietsers."

.

Nu in het nieuws