Beursgang levert Interbrew tot 155 miljard vers geld op

Het startsein is gegeven voor de beursintroductie van Interbrew, met vele

pintjes

voorsprong de grootste Belgische brouwerijgroep en bovendien de tweede bierproducent in de wereld. De beursoperatie, die de grootste wordt in de Belgische geschiedenis, moet Interbrew tussen 107 en 155 miljard frank vers kapitaal opleveren. Het geld is bestemd om de schulden af te betalen die werden aangegaan bij de recente overnames in het Verenigd Koninkrijk.

BR>Maar minstens even belangrijk is dat dankzij de kapitaalverhoging de mogelijkheid wordt geschapen om nieuwe kredieten te verkrijgen. Kredieten die vanzelfsprekend bestemd zijn om nieuwe overnames te financieren. Want Interbrew wil zijn faam van snelst groeiende brouwerijgroep ter wereld hoog houden, zoveel is zeker.

Nieuwe aandelen

In het kader van de beursintroductie voert Interbrew een kapitaalverhoging door. De groep geeft 88,2 miljoen nieuwe aandelen uit die vanaf 1 december zullen noteren op Euronext. Het gaat om aandelen met VVPR-strips. Die bieden de houders het voordeel dat de roerende voorheffing lager is: 15% in plaats van 25%.

De prijsvork voor de nieuwe aandelen ligt tussen 30 en 38 euro. De definitieve introductieprijs wordt vastgelegd op 30 november, de eerste werkdag na het afsluiten van de inschrijvingsperiode. Die loopt in principe van 15 tot en met 29 november.

De Interbrew-aandelen worden aangeboden aan private beleggers in België, Nederland en Luxemburg, en aan institutionele beleggers uit de hele wereld.

Aan de introductie is een

greenshoe

gekoppeld van 15%. Bij grote interesse vanwege de beleggers kunnen de coördinatoren Merrill Lynch International en Fortis Bank besluiten het aantal nieuw uitgegeven aandelen met maximum 15% te verhogen. De opbrengst van de hele operatie voor Interbrew schommelt dus tussen 107 miljard frank (bij een introductie aan 30 euro en zonder

greenshoe

) en 155 miljard frank (aan 38 euro en met maximale

greenshoe

).

Bel20

De 88,2 miljoen nieuwe aandelen vertegenwoordigen zonder

greenshoe

21% van het totale, verhoogde kapitaal van Interbrew. Mét greenshoe kan het nog 3% hoger gaan.

Tot februari geldt voor de bestaande aandelen een

lock-up

. Zij mogen 60 dagen lang niet vrij verhandeld worden. Na die datum mag dat wel voor 6,5% van die aandelen. De

free float

stijgt dan met andere woorden tot 27,5%, waarmee Interbrew automatisch de Bel20 zal binnenduikelen (waarschijnlijk ten koste van Real Software).

Nog eens 120 dagen later, ongeveer begin juni, kunnen alle Interbrew-aandelen vrij worden verhandeld op de beurs. "Al is de kans klein dat de families die de groep tot dusver in handen hadden, hun aandelen zullen verkopen", merkt financieel directeur Luc Missorten op.

Die families - de nazaten en verwanten van de families de Spoelberch, de Mevius en Van Damme - hebben zich intussen verenigd in de Stichting Interbrew. Bedoeling is ook in de toekomst met één stem te spreken en hun positie als meerderheidsaandeelhouder veilig te stellen. Die positie zal door de beursintro verwateren van 83,56% tot 65,93%, of nog iets minder als de

greenshoe

wordt uitgeoefend.

Meest internationale brouwerijgroep

Aangekondigd door lichtflitsen en discogedreun spande de hele Interbrew-top zich woensdag op de Heizel in om de brouwerijgroep zo aantrekkelijk mogelijk voor te stellen. "Dit is één van de

most exciting

investeringsmogelijkheden in de biersector", was de boodschap die afgevaardigd bestuurder Hugo Powell de zaal instuurde. Maar is Interbrew echt zo'n interessante belegging? Enkele feiten op een rijtje.

*Interbrew is de meest internationale van alle brouwerijgroepen: 92% van de productie vindt buiten België plaats.

*In België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Kroatië en Oekraïne is de groep marktleider. In andere belangrijke bierlanden als Canada, Tsjechië, Hongarije en Nederland is Interbrew de nummer twee.

*Sinds 1992, het jaar waarin de internationale groei volop op gang kwam, is het totale productievolume met gemiddeld 12,5% per jaar gestegen. De brutowinst klom over die periode met gemiddeld 21,4%, de nettowinst zelfs met 31,4%.

Nu in het nieuws