Informateurs moeten Antwerpen uit politieke patstelling halen

SP-voorzitter Patrick Janssens hoopt dat minister van Staat en eregouverneur Andries Kinsbergen (VLD) en voormalig minister van Pensioenen Joz Wijninckx (SP) de coalitiegesprekken in Antwerpen kunnen deblokkeren.

BR>De liberalen wilden zelf de onderhandelingen voeren als de SP zelf geen verdere stappen onderneemt. Het enthousiasme bij de VLD is niet echt groot.

SP-voorzitter Patrick Janssens stelt vast dat hij zelf geen uitweg ziet uit de politieke patstelling in Antwerpen. Daarnaast voelt hij aan dat deze situatie niet te lang mag aanslepen. Omdat het aan de grootste democratische partij is om het initiatief te nemen, ging Patrick Janssens op zoek naar twee informateurs binnen de VLD en de SP. De keuze viel op Andries Kinsbergen en Joz Wijninckx. Beiden hebben deze opdracht aanvaard.

"Beide heren staan boven de ruzie tussen de partijen", zegt Patrick Janssens. "Bovendien zijn ze begaan met de toekomst van Antwerpen. Joz Wijninckx en Andries Kinsbergen kunnen vanuit een onafhankelijke positie de gesprekken voeren. Zij moeten ook het vertrouwen zien te herstellen tussen de partijen, want we moeten de volgende zes jaar samenwerken. Nu is het wantrouwen groot."

Duidelijkheid

"Ik begrijp trouwens het standpunt van de VLD niet. Ze eisen een VLD-burgemeester of Agalev uit de coalitie. Beide punten zijn voor mij onhaalbaar. Misschien willen de liberalen met hun harde standpunten iets anders, maar zie ik het vanuit mijn positie niet. Hopelijk brengen de twee informateurs meer duidelijkheid."

Voorzitter VLD-Antwerpen Ludo Van Campenhout zegt te zijn overvallen door het SP-initiatief. Volgens hem kunnen de SP en de VLD ook praten zonder tussenpersonen. "We zullen het gesprek met Andries Kinsbergen zeker niet uit de weg gaan. Ik ben wel blij dat de SP eindelijk erkend dat er knelpunten zijn."

"Het is constructief"

"In deze fase van de onderhandelingen sta ik achter het initiatief van SP-voorzitter Patrick Janssens", zegt Agalev-onderhandelaar Jo Vermeulen. "Het is constructief. Dat de informateurs uit de SP en de VLD komen, is geen probleem. Het zijn trouwens de twee grootste democratische fracties. Het is aan hen om een oplossing te zoeken voor deze impasse. Ik vind het dan ook niet onlogisch dat we bij de beslissing van de SP niet zijn betrokken.

"Zowel Andries Kinsbergen als Joz Wijninckx beschikken over een groot gezag. Als zij ons standpunt komen vragen, zullen we dat ook geven."

Nu in het nieuws