Besprekingen tussen CVP en SP Rumst in definitief stadium

De besprekingen tussen CVP en SP zitten in Rumst in een definitief stadium. Principieel werd tussen de onderhandelingsteams reeds een overeenkomst gesloten. De socialistische partijraad ziet het voortzetten van de huidige coalitie wel zitten terwijl de CVP-leden het voorstel nog ter stemming krijgen voorgelegd. De kartellijst VLD-Vb, de enige mogelijke andere meerderheidskandidaat, voelt zich door beide partijen ondergewaardeerd.

BR>Alhoewel de huidige Rumstse meerderheidspartijen de voorbije verkiezingen elk een zetel verloren bleef de voortzetting van de huidige CVP-SP-coalitie mogelijk. Met dertien zetels op 23 leek voor velen de beslissing reeds op 8 oktober te kunnen vallen. Omdat ook in Rumst het cordon sanitaire door iedereen werd ondertekend, bleef voor CVP immers alleen het kartel VLD-Vb over als mogelijk alternatief.

De aversie van beide partijen voor mekaar was echter steeds erg groot zodat ook nu een samengaan onmogelijk bleek. "We hebben slechts eenmaal met CVP gesproken maar net zoals de voorbije keren was dit erg oppervlakkig en de interesse eigenlijk nihil", zegt Volksbelangenkopman André Gielis. "We hebben nog getracht met de SP een bestuur met drie partijen op poten te zetten. Hiervoor stelden we aan SP voor om de burgemeesterssjerp te omgorden. Dit punt werd door de socialisten wel gebruikt om in de onderhandelingen met CVP een schepenzetel en het voorzitterschap van het OCMW te kunnen behouden."

Franci Van der Wildt bevestigt het voorstel van VLD-Vb. "Ik respecteer echter de wens van de kiezer die de huidige burgemeester Edgar Thys met meer dan 1400 stemmen duidelijk opnieuw als burgemeester wil." Dat een en ander wel lang duurde vooraleer ze tot een akkoord kwamen, wijst volgens Van der Wildt niet op meningsverschillen. "Misschien zorgde deze lange periode wel voor allerlei gissingen. Toch is de enige reden dat we eerst een degelijk bestuursakkoord op papier wilden."

Bij Volksbelangen wordt teleurgesteld gereageerd. "Zo zijn de winnaars van de verkiezingen uiteindelijk nog de verliezers", aldus hun reactie. Bij CVP wilde niemand reageren. "Eerst moet de partijraad bevestigen wat we hebben besproken" is hun enige reactie.

Nu in het nieuws