Geen bestuursakkoord in Antwerpen? Wat dan?

Print
De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Antwerpen liggen stil. Een politieke opening is op dit moment nog niet in zicht. De partijen hebben nog tot januari om tot een akkoord over de burgemeester en het college te komen, maar wat als het niet lukt. We informeerden bij politicoloog Johan Ackaert (Limburgs Universitair Centrum) hoe het dan verder moet.
BR>

Burgemeester


De burgemeester wordt voorgedragen door de gemeenteraad. Daarbij heeft de burgemeester-kandidaat handtekeningen nodig van de politieke fracties. Een meerderheid is noodzakelijk. De kandidatuur gaat dan via de gouverneur naar de minister van Binnenlandse Zaken. De minister onderzoekt of de kandidaat wel beschikt over de steun van de gemeenteraad. Tenslotte volgt de aanstelling door de koning.
In Antwerpen zijn er twee kandidaten: huidig burgemeester Leona Detiège (SP) en baron Leo Delwaide (VLD). Zoals de politieke situatie nu is, heeft geen één van beiden een meerderheid. Detiège heeft de steun van SP, Agalev en CVP en dat is goed voor 24 handtekeningen. Delwaide kan rekenen op zijn eigen fractie met 10 zetels in de gemeenteraad. De liberalen kunnen in theorie beroep doen op het Vlaams Blok. Deze fractie is twintig man sterk, maar de VLD heeft al laten verstaan geen afspraken te maken met het Blok. De VU heeft met één zetel geen doorslaggevende stem.
"Als er geen meerderheid achter de burgemeester staat zal Binnenlandse Zaken vragen naar een nieuwe kandidaat", aldus Johan Ackaert. "Als die er niet komt, wordt naar iemand buiten de gemeenteraad gezocht. De burgemeester moet volgens de wet niet zijn verkozen. Het moet wel iemand zijn die in Antwerpen woont."

Schepenen


De schepenkandidaten moeten de goedkeuring krijgen van de gemeenteraad. Dat gebeurt aan de hand van een geheime stemming. De kandidaat moet wel de meerderheid achter zich krijgen. Het is theoretisch mogelijk dat je uiteindelijk met een volledig liberaal college zit. De VLD-kandidaten hebben natuurlijk de steun van de eigen fractie (10 zetels). Ook het Vlaams Blok zou deze kandidaten wel eens kunnen steunen. Deze fractie telt twintig zetels. Beide fracties hebben dus de meerderheid.
"Als de partijen er niet uit geraken om een coalitie te vormen, dan kan de minister van Binnenlandse Zaken iemand aanstellen om toch tot een oplossing te komen", aldus Johan Ackaert. "Dat gebeurde in Koksijde in 1988. Toen kreeg de gouverneur de opdracht om de onderhandelingen opnieuw op gang te brengen. Hij onderzocht de verscheidene mogelijkheden. Ik vrees dat zo'n ingreep in Antwerpen gevoelig ligt. De partijen die met elkaar in conflict zijn, zitten op federaal en Vlaams niveau in de regering."
De onderhandelaars van de partijen hebben normaal tot januari de tijd om een nieuwe coalitie te vormen. Als tegen dan nog geen doorbraak is, zal Antwerpen niet zonder stadsbestuur komen. Het huidige college blijft in functie tot een nieuwe aantreedt. Zo'n situatie is niet gezond, want tot dat moment kan het stadsbestuur geen nieuwe projecten of initiatieven ontwikkelen.

"Coalitie zonder Agalev is geen werkbare meerderheid"


Politicoloog Johan Ackaert van het Limburgs Universitair Centrum (LUC) ziet een coalitie met SP, VLD, CVP en VU in Antwerpen niet zitten. Het is volgens hem wel een numerieke meerderheid, maar geen werkbare. "De verschillen en het wantrouwen tussen de partijen zijn te groot", aldus de politicoloog.
De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie liggen nog steeds stil. De partijen blijven op hun standpunt staan. De VLD legde maandag SP, CVP en Agalev een duidelijke keuze voor: ofwel wordt de huidige coalitie verder gezet, maar dan met een liberale burgemeester of het wordt een coalitie zonder Agalev. Met de laatste optie wordt de coalitie tussen VLD, SP en CVP uitgebreid met de VU. De meerderheid heeft dan 29 zetels van de 55. Een werkbare coalitie concludeert de VLD.
SP, CVP en Agalev zeggen van niet. Volgens hen is de meerderheid te krap en dus niet werkbaar. Sommigen vrezen dat de coalitie de speelbal wordt van het Vlaams Blok.
Deze visie wordt nu gedeeld door politicoloog Johan Ackaert. Hij is gespecialiseerd in de gemeentepolitiek.
"Er zijn in Vlaanderen een aantal gemeenten waar een krappe meerderheid met één of twee zetels op overschot bestaan", aldus Ackaert. "Het gaat dan om een sterk aan elkaar hangende coalitieploeg. In Antwerpen vrees ik voor zo'n coherent bestuur. De verschillen tussen SP en VLD zijn op sommige vlakken te groot. Bovendien is met heel de affaire van afgelopen dagen het wantrouwen groot. De kans op 'ongevallen' tijdens de legislatuur is groot. Daarom is een brede coalitie met Agalev de enige werkbare meerderheid."

.

Nu in het nieuws