Nuloverlast en illegalen twistpunten in Antwerpen

Print
Twee discussiepunten, de nuloverlast en de verwijdering van illegalen, drijven een wig tussen de VLD en de drie andere partijen (SP, Agalev en CVP) die samen de besprekingen voeren voor de vorming van een nieuwe coalitie in Antwerpen.
BR>"Over de inhoudelijke invulling van nuloverlast is er geen probleem. Alle partners zijn het roerend eens over het zogenaamde wijkveiligheidsplan dat voorligt en de problemen per site rigoureus aanpakt. Alleen over het al dan niet gebruiken van het begrip 'nuloverlast' zijn wij het nog niet eens geraakt. Daarom verwijzen wij het thema door naar de vergadering van de algemene werkgroep. Wanneer die samenkomt, is nog niet afgesproken", zegt uittredend burgemeester Leona Detiège van Antwerpen na het afronden van de besprekingen in de werkgroep veiligheid.
Er is nog een tweede onderwerp dat voor spanningen zorgt, met name het hoofdstuk samenlevingsproblemen met daarin de problematiek van de illegalen. Burgemeester Detiège: "De VLD wil begrippen als opsporen, voorleiden en uitwijzen daarin expliciet vermeld zien. De andere partijen houden het bij maatregelen die worden bepaald in samenspraak met de federale overheid en de Procureur." Ook dat wordt discussiestof voor de algemene werkgroep.
Over een dertigtal andere programmapunten zijn de vier partners het wél roerend eens. Bijvoorbeeld over de herstructurering van de politie. Antwerpen wil een callcenter en mobiele politiekantoren oprichten, maar ook meer agenten vrij maken van administratief werk. Dat zou voortaan door burgers worden opgeknapt. De ontvangst in de verschillende politiekantoren wordt verbeterd en ook over de definitieve plaatsing van bewakingscamera's zijn SP, VLD, CVP en Agalev het eens.
Nu in het nieuws