Nieuwe Mortselse ploeg drinkt uit glazen flessen

Print
Er kringelde witte rook uit de schoorsteen van het stadhuis in de nacht van dinsdag op woensdag. De ploeg die Mortsel de komende zes jaar gaat besturen is bekend. Nadruk ligt op verkeersveiligheid en communicatie met de burger. De coalitie is van plan begin januari een leesbare versie van het akkoord in elke Mortselse brievenbus te steken.
BR>De grote lijnen van het bestuursakkoord lagen al enige tijd vast, maar de drie nieuwe coalitiepartners (Agalev, CVP en VU-ID) hebben gewacht tot er ook overeenkomst was over de mandaten, vooraleer iets over de inhoud los te laten.
Eerst de namen. Dat Ingrid Pira van Agalev burgemeester wordt, is ondertussen tot ver buiten de Mortselse grenzen bekend. Zij krijgt de bevoegdheid over politie en veiligheid, informatie en communicatie en het woonbeleid. De andere groene schepenen zijn Paul Van Dyck die openbare werken, milieu en ruimtelijke ordening gaat beheren, en Annemie Creemers. Zij wordt bevoegd voor leefmilieu, internationale en ontwikkelingssamenwerking en werkgelegenheid.
Fons Jespers van de CVP wordt eerste schepen. Hij krijgt de departementen Financiën, Begroting, Cultuur en Middenstand onder zijn hoede. Bovendien neemt hij de coördinatie van het project Fort IV op zich. Zijn partijgenote en nieuweling in de gemeenteraad Christa Drexeler-De Ridder wordt schepen van Welzijn, Bevolking en Burgerlijke Stand.
Ook VU-ID stuurt een nieuweling naar het schepencollege. Koen Dehaen zit de komende zes jaar naast zijn partijgenoot Erik Broeck. De Volksunie krijgt de departementen Jeugd, Onderwijs, Sport, Personeel en Wijkwerking, maar de twee schepenen moeten die bevoegdheden nog onderling verdelen.
Na de herfstvakantie gaan werkgroepen de krijtlijnen van het bestuursakkoord verder uitwerken, maar toekomstig burgemeester Ingrid Pira wil toch al iets kwijt. "Het allerbelangrijkste wordt het verkeer. Er komen om te beginnen noodmaatregelen om de veiligheid te bevorderen. Zo gaan we aan de voetgangersdoorsteken op de Statielei zebrapaden schilderen. Leerlingen zullen veiliger naar school kunnen fietsen en de politie moet van fietsdiefstallen een prioriteit maken. De tram moet worden doorgetrokken en in de wijken gaan er kleinere bussen rijden."
Afvalpreventie wordt erg belangrijk en het stadspersoneel moet in milieuzaken het goede voorbeeld geven: frisdrank in glazen flessen en koffie van Max Havelaar. Personeelsleden die met de fiets of te voet komen werken, krijgen een vergoeding. De coalitie is ook vast van plan om het BPA voor de hoeve Liekens te realiseren en denkt daarbij aan onteigening van de grond.

Nu in het nieuws