Vier coalitiekandidaten praten over Hobokense beleidsnota

Print
SP, VLD, CVP en Agalev hebben het vaste voornemen geuit samen een coalitie te vormen om het district Hoboken te besturen. Deze vier partijen vormden al de meerderheid tijdens de vorige termijn, toen de districtsraad alleen nog maar een adviserende bevoegdheid had.
BR>De Volksunie, die zes jaar geleden met de CVP een kartel vormde onder de naam Antwerpen '94, valt nu uit de boot. Zij zijn immers afzonderlijk opgekomen en behaalden geen enkele zetel meer.
De vier partijen, SP, VLD, CVP en Agalev hebben samen een ontwerp van beleidsnota opgesteld, dat ze elk afzonderlijk met hun achterban zullen bespreken. Deze tekst zal pas volgende week publiek gemaakt worden. Ook wordt er een lijst samengesteld van de top tien van de te realiseren projecten.
De vier potentiële coalitiepartners willen het cordon sanitair handhaven. Ze beschikken dan over een krappe meerderheid van één stem in de districtsraad. Indien ze hun situatie wat comfortabeler willen maken, of indien het Vlaams Blok één overloper kan losweken uit de meerderheid, kan de PVDA+ een cruciale rol gaan spelen door de meerderheid te depaneren. In dit scenario zullen zij dan op hun beurt hun eisen kunnen stellen.
Het Vlaams Blok wil uiteraard het cordon sanitair doorbreken, maar stuit momenteel nog altijd op een 'njet' van de andere partijen. Om een alternatieve meerderheid te kunnen vormen moet het Blok minstens twee overlopers van de huidige meerderheid kunnen recruteren.
Nu in het nieuws