Dodelijke kussen in de wieg?

Print
Een bacterie die doorgaans in verband wordt gebracht met maagzweren en hartziektes bij volwassenen, zou aan de basis kunnen liggen van wiegendood. Dat vermoeden onderzoekers uit Manchester van wie een studie terzake in het Britse vaktijdschrift "Archives of Disease in Childhood" verscheen.
BR>De bacterie - "helicobacter pylori" - zou worden overgedragen via het speeksel van ouders die dan ook de raad krijgen hun spruiten niet al te hartstochtelijk te zoenen of aan de fopspeen van hun kroost te gaan likken. "Onze theorie blijft echter een hypothese die nog nader moet worden onderzocht", zo benadrukken de onderzoekers.
Feit is wel dat de wetenschappers in het weefsel van 28 van de 32 baby's die ze onderzochten én aan wiegendood waren gestorven, de bacterie aantroffen. Dat komt neer op een percentage van 88 procent.
"Helicobacter pylori" treft meer dan de helft van de volwassenen, maar was tot nu toe nauwelijks vastgesteld bij kleine kinderen.
De Britse onderzoekers zijn er nog niet uit welk proces de bacterie in gang zet bij baby's, maar ze gaan ervan uit dat het kind door de infectie op de duur gaat braken, het braaksel inademt en zo zichzelf vergiftigt.
Die interpretatie zou ook een mogelijke verklaring zijn waarom het op de buik slapen van baby's al jaren als één van de grootste risicofactoren voor wiegendood wordt beschouwd. "Een kind dat op zijn buik slaapt, zal wat het heeft uitgebraakt eerder inademen dan iemand die de gewoonte heeft op de rug te rusten", aldus de onderzoekers.
In landen waar de laatste jaren sensibiliseringsacties werden gevoerd om baby's op hun rug te doen slapen, is het sterftecijfer door wiegendood trouwens sterk gedaald, in sommige landen zelfs met meer dan de helft.
Hoe de vork ook aan de steel zit, in afwachting van verdere onderzoeksresultaten doen de Britse wetenschappers aan moeders overal ter wereld alvast de oproep om hun zuigelingen de borst te geven in plaats van de fles en zoveel mogelijk de handen te wassen voor ze met de kroost ravotten. "Daardoor beperken ze het risico op infecties", luidt het.
Nu in het nieuws