Buitenlandse zelfstandigen komen vooral uit Nederland

Print
Wie het aantal pizzeria's en kebabzaken in het straatbeeld als uitgangspunt neemt, komt bedrogen uit. Niet Marokkanen, Turken of Italianen zijn het best vertegenwoordigd bij de vreemde zelfstandigen in ons land, maar wel de Nederlanders. Dat blijkt uit het jongste statistisch verslag van het Rijkstinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).
BR>Van de bijna 800.000 zelfstandigen in ons land, waren er eind vorig jaar 52.922 (officiële) zelfstandigen en helpers met een vreemde nationaliteit. Dat is een forse daling met 4.523 eenheden of 7,9%, zo blijkt uit het RSVZ-jaarverslag.
Het RSVZ ziet voor die trend enkele mogelijke verklaringen. Ten eerste waren er vorig jaar relatief gezien minder buitenlanders die een zelfstandige activiteit zijn begonnen omdat ze door de goede economische conjunctuur beter aan de bak kwamen als loontrekkende. Daarnaast is ook het sinds vorig jaar verplichte distributieattest een mogelijke factor. Iedere starter moet nu zijn vakkennis en kennis van bedrijfsbeheer bewijzen vooraleer hij of zij aan de slag kan. Al zal natuurlijk ook de vlottere verwerving van de Belgische nationaliteit een rol hebben gespeeld.
Tot twee jaar geleden waren de Italianen nog het best vertegenwoordigd. Vorig jaar kende hun aantal evenwel een terugval met bijna 20%. Ook de Fransen kregen een klap met 11%. Het aantal Nederlanders daarentegen groeide nog licht aan.
Van de andere kant stelt het RSVZ vast dat het aantal zelfstandigen uit de voormalige Oostbloklanden de jongste jaren flink is toegenomen. Het gaat voornamelijk om personen uit de landen waarmee de Europese Unie een associatieovereenkomst heeft ondertekend zoals Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Slowakije, Tsjechië en de Baltische Staten. Voornamelijk het aantal Polen is flink toegenomen: van 226 in 1995 tot 700 vorig jaar.

Antwerpen


Antwerpen vormt geen uitzondering op het landelijke beeld. Ook hier zijn de Nederlanders het best vertegenwoordigd bij de buitenlandse zelfstandigen. Met z'n 4.615 steken ze met kop en schouders uit boven de Britten (454). De Indiërs bekleden een toch opvallende vijfde plaats.
Antwerpen telde eind vorig jaar in totaal 8.505 zelfstandigen met vreemde nationaliteit. "Voor alle duidelijkheid: het gaat over zelfstandigen met een vreemde nationaliteit die in Antwerpen wonen. Dat betekent niet noodzakelijk dat ze hun activiteit ook in Antwerpen uitoefenen", zegt Luc Lievens van het RSVZ. De vreemde zelfstandigen zijn goed voor 6,99% van het totaal aantal zelfstandigen in de provincie (121.608). Enkel Henegouwen (9,47%) scoort nog hoger.

Nu in het nieuws