Export Vlaanderen steunt 200 voedingsbedrijven

Print
Vlaams minister Johan Sauwens was verhinderd, maar dat was de enige negatieve noot in een bezoek van Vlaamse parlementsleden aan SIAL in Parijs, 's werelds grootste voedingsbeurs. Vlaanderen was er met bijna 200 bedrijven vertegenwoordigd. Ze kregen daarvoor steun van Export Vlaanderen en van de VLAM.
BR>Enkel gastland Frankrijk en lekkerbekkenland Italië deden het beter. "Aanwezigheid op deze beurs is voor de deelnemers op zich al een verkoopsargument", glundert algemeen directeur Marc Van Craen van Export Vlaanderen.
De Vlaamse export doet het traditioneel erg goed. Hij steeg van '97 tot '99 nog eens met bijna driekwart miljard frank. De goedkope euro is daar uiteraard niet vreemd aan, maar de inspanningen van Export Vlaanderen en VLAM zijn ook belangrijk.
VLAM, de Vlaamse dienst voor agro-marketing, promoot kwaliteitslogo's als 'Meritus' voor rundsvlees, 'Pastorale' voor lamsvlees en 'Meesterlyck' voor kwaliteitsham. De dienst draait op financiële bijdragen van de landbouwsector zelf. Export Vlaanderen krijgt daarentegen geld van de Vlaamse regering en steunt daarmee de uitvoer van individuele bedrijven of sectoren. De tandem werkt intens samen, wat ook te merken was aan de gemeenschappelijke stands op SIAL.
Export Vlaanderen ontvangt van de Vlaamse regering jaarlijks werkingsmiddelen, in '99 ten belope van 773,4 miljoen, dit jaar 861,4 miljoen en volgend jaar begroot op 911,4 miljoen. Een steile toename. "De Vlaamse regering doet grote inspanningen voor de export. Maar je moet ook incalculeren dat we de voorbije jaren doelbewust onze reserves hebben aangesproken - en die zijn nu bijna op", zegt Van Craen.

Möbius


Naast eigen reserves en werkingsmiddelen ontvangt Export Vlaanderen van de Vlaamse overheid nog extra stimuli. Het gaat om trekkingsrechten ten belope van 130 miljoen per jaar. Vorig jaar werd daar maar 62,6 miljoen van opgesoupeerd. "Dat komt omdat er strenge criteria gelden voor de aanwending van die stimuli. Maar in augustus is er een voorstel goedgekeurd om de drempel te verlagen, zodat we dichter in de buurt van het maximum kunnen komen."
Export Vlaanderen is op deze en andere manieren constant bezig met een verfijning van de exportsteun. Zo wordt de nuttigheid van de 51 Vlaamse Economische Vertegenwoordigers in diverse buitenlanden geregeld geëvalueerd. En nu is er ook het Möbius-project, in samenwerking met de Universiteit Gent, om volgend jaar te komen tot een 'export-meter', die voor het eerst objectief de export-capaciteit van individuele bedrijven kan vaststellen.
Nu in het nieuws