Werkloosheid in provincie Antwerpen hoger dan elders in Vlaanderen

Print
De werkloosheid in de provincie Antwerpen ligt nog hoger dan elders in Vlaanderen. Dat blijkt uit de meest recente cijfergegevens van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (GOM).
BR>Eind juni 2000 waren er nog 38.134 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW's) en 49.469 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in de provincie Antwerpen. De werkloosheidsgraad bedraagt in Antwerpen 7,4% tegenover 6,6% in heel Vlaanderen.
Mede door conjuncturele factoren ligt de werkloosheid in juni doorgaans heel laag. Het seizoengezuiverde cijfer ligt volgens de GOM dan ook bijna 2.000 eenheden hoger en volgt sinds april een licht stijgende lijn.
De werkloosheid in het arrondissement Turnhout is in de eerste helft van dit jaar sneller gedaald dan in het arrondissement Antwerpen, waardoor het langzaamaan afstand neemt van Antwerpen. Zelfs de vrouwelijke werkloosheidsgraad, een oud zeer in Turnhout, ligt met 11% nog slechts 0,7% hoger dan in Antwerpen.
Daartegenover staat de mannelijke werkloosheid die overal daalt, maar zeer hoog blijft in het arrondissement Antwerpen. Met 6,4% ligt deze even hoog als in het arrondissement Gent. Enkel in Oostende zijn nog meer mannen werkloos.
De arrondissementen Mechelen en Turnhout nemen in het tweede kwartaal dus gaandeweg meer afstand van het arrondissement Antwerpen. Dit wordt nog duidelijker wanneer men de werkloosheidsgraden bekijkt.
In de arrondissementen Antwerpen, Mechelen en Turnhout bedraagt deze respectievelijk 7,9, 5,5 en 6% tegenover een Vlaams gemiddelde van 5,9%. Deze percentages worden berekend op basis van het aantal niet-werkende werkzoekenden. In één jaar tijd is het aantal NWWZ's in de arrondissementen Antwerpen en Mechelen gedaald met respectievelijk 6 en 9%. In Turnhout trad een daling op met 21%.
Een verklaring voor de mindere snelle daling in Mechelen en Antwerpen kan ook gevonden worden in de regularisatie van asielzoekers. Sinds deze procedure in gang is gezet, kunnen asielzoekers zich ook inschrijven als werkzoekende bij de VDAB waardoor de conjuncturele daling in plaatsen waar veel asielzoekers verblijven, afgeremd wordt.

.

Nu in het nieuws