"Er zijn nog knelpunten in Mechelen"

De coalitiegesprekken die de vertegenwoordigers van VLD-VU, CVP en Agalev deze dagen in Diependael voeren, kabbelen rustig voort. Hete hangijzers zoals veiligheid en wijkontwikkeling kwamen al aan bod. Van een inhoudelijk akkoord is nog geen sprake. "Er zijn nog enkele knelpunten", zegt onderhandelaar Jowan Lamon (Agalev) cryptisch.

Tom Lamberts

BR>Het ziet ernaar uit dat de coalitiegesprekken tegen het einde van de week rond zullen zijn. Als alles naar wens verloopt, kunnen de onderhandelaars de teksten morgen herlezen. Eens de plooien zijn gladgestreken, spreken de vertegenwoordigers van de drie partijen de verdere agenda af.

De teksten zijn vooralsnog aan een eerste lezing toe. Veiligheid, wijkontwikkeling, personeel, mobiliteit en cultuur kwamen onder meer al aan bod. Nog tot woensdag buigen de gesprekspartners zich over onderwijs, lokale economie, jeugd en sport, fiscaliteit, ruimtelijke ordening en leefmilieu.

Zolang er geen akkoord is over het geheel van de programmapunten, geven de vertegenwoordigers van de politieke formaties geen commentaar over de inhoudelijke aspecten van de coalitiegesprekken. "Die gesprekken verlopen in een goede sfeer", staat in een gezamenlijke mededeling. Wel liet Jowan Lamon zich ontvallen dat er nog enkele 'knelpunten' zijn.

Onder meer op het vlak van veiligheid liggen de meningen tussen VLD-VU en Agalev nog steeds mijlenver uit elkaar. De vraag blijft of de alliantie en Agalev na de tweede lezing van de teksten wel meer naar elkaar gaan neigen.

Kandidaat-burgemeester Bart Somers wil veel groene punten in het beleid, maar van de nuloverlast in bepaalde buurten, wil hij niet wijken. "Ik spreek me daarbij niet uit over de juistheid van de term nuloverlast."

Precies op dat vlak heeft Agalev het moeilijk. Het is nu afwachten of de 'goede sfeer' ook blijft na het ontwarren van de Gordiaanse knoop rond veiligheid.

Nu in het nieuws