Tijdmeting staat centraal in expositie Mercatormuseum

Print
Van tijd tot tijd is de titel van een tentoonstelling die haar deuren opende in het Mercatormuseum in Sint-Niklaas. Ze brengt een overzicht van de geschiedenis van de tijdmeting. De expositie toont aan dat de tijd doorheen de geschiedenis van de mensheid altijd een belangrijke rol speelde.
BR>De Open Monumentendag stond dit jaar in het teken van het thema 'tijd'. Naar aanleiding daarvan liep in het Mercatormuseum de tentoonstelling Een greep op de tijd. Initiatiefnemer was de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. "Er was zoveel materiaal beschikbaar dat we beslisten om aansluitend een tweede tentoonstelling op het getouw te zetten", vertelt museumconservator Tony Oost.
De tweede expositie is samengesteld door Miet Deckers van de dienst Publiekswerking van het museum. "De tentoonstelling schetst de geschiedenis, de technische evolutie van de tijdmeting en het belang ervan voor de navigatie", licht zij toe. "Ze toont hoe de mens oorspronkelijk natuurlijke tijdseenheden gebruikte en later op zoek ging naar een verfijndere indeling van de tijd. Dat was de aanzet naar de mechanische tijdmeting. Inmiddels zijn er al atoomklokken ontwikkeld."

Atoomklok


Zo'n atoomklok is één van de pronkstukken van de tentoonstelling. Die werd in bruikleen gegeven door de Koninklijke Sterrenwacht van Ukkel. De atoomklok, waarvan het eerste exemplaar al in 1948 werd gebouwd, is een instrument dat zeer nauwkeurig de eenheden van tijd afpast. Door het gebruik van de atoomklok is vastgesteld dat de beweging van de aarde te grote onregelmatigheden vertoont om de tijdseenheid seconde nog langer op die basis te definiëren.
"Gevolg was dat in 1967 de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Parijs besliste om de efemeridenseconde te vervangen door de atoomseconde", weet Deckers.
Andere pronkstukken van de tentoonstelling zijn de 'intelligente klok' en de miniatuur torenklok van de Mechelse horlogebouwer Op de Beeck. De wijzers van zijn 'intelligente klok' vinden vanzelf de juiste tijd terug, nadat ze eerst met een duw aan het tollen zijn gebracht.
Van tijd tot tijd loopt in het Mercatormuseum, Zamanstraat 49, tot en met zondag 10 december. De tentoonstelling is toegankelijk van dinsdag tot zaterdag van 14u tot 17u en op zondag van 10u tot 17u. Tijdens de Vlaamse Wetenschapsweek van 21 tot 29 oktober is de toegang gratis. Info: 03.777.29.42.

.

Nu in het nieuws