VU-ID gevraagd voor coalitie in Zemst

De CVP en SP hebben opnieuw toenadering gezocht tot de VU-ID. Dat gebeurt nadat de voorbije week alle pogingen tot een coalitievorming met drie afsprongen in Zemst. De CVP en SP hoorden de VU-ID vorige week als laatste in de rij van mogelijke coalitiepartners. Het contact sprong af op de eis van VU-ID voor één schepenzetel en één OCMW-mandaat. Alleen het OCMW-voorzitterschap maar geen schepenzetel werd aangeboden, zodat het overleg snel eindigde. In een nieuw contact tijdens het weekend bleken de onderhandelaars van CVP en SP bereid om volledig in te gaan op de wensen van VU-ID. Dat nieuwe voorstel moeten de politieke raad van VU-ID en de partijinstanties van CVP en SP nog bespreken en goedkeuren. Als die het allemaal met de gang van zaken eens zijn is er een nipte coalitie met drie, die goed is voor 14 tegen 13 zetels. De CVP en SP hebben ook met de andere partijen een tweede ronde onderhandeld. Een nieuw contact met de VLD leverde niets op. De VLD had haar eerste eis voor drie schepenzetels al afgezwakt maar kreeg een halve schepenzetel en het OCMW-voorzitterschap aangeboden. De houding van Agalev was vooral turbulent. Kopman Bart Bogaerts wou eerst wèl in de coalitie en dan weer niet en geraakte tijdens het weekend helemaal niet meer wijs uit de reacties van zijn achterban. DE VLD wil nu een late

blokvorming

op gang brengen tegen CVP en SP.

J.D.

BR>

Nu in het nieuws