College in Gent telt drie nieuwkomers

Print
Het kersverse stadsbestuur maakte zaterdag de nieuwe ploeg en een voorlopig bestuursakkoord bekend. Het schepencollege telt drie nieuwe leden: Karin Temmerman (SP), Freya Van den Bossche (SP) en Geert Versnick (VLD). Met de OCMW-voorzitter erbij wordt Gent bestuurd door evenveel mannen als vrouwen. Frank Beke (SP) blijft burgervader en heeft ook algemene zaken, veiligheid, voorlichting, asielbeleid, plaatsnaamgeving en de beleidsplanning van het Sociaal Impulsfonds in zijn portefeuille. Hij benadrukte dat er een groot vertrouwen heerst tussen de leden van het college, zodat beslist werd met dezelfde coalitie door te gaan. Ook gaf Beke toe geschrokken te zijn van het succes van het Vlaams Blok. Hij meldde dat het stadsbestuur een nieuw project op stapel heeft staan, waarbij de punten waarop het Blok scoort, worden aangepakt. "We willen muren slopen tussen overheden en bevolkingsgroepen en tussen bevolkingsgroepen onderling. We streven naar betrokkenheid en willen mensen meer laten participeren. Het stadsbestuur wordt minder een beleidsorgaan en krijgt een meer coördinerende en regisserende functie." Het bestuursakkoord is binnenkort op het internet raadpleegbaar. Beke wil de komende weken suggesties en ideeën voor het definitieve akkoord verzamelen.
BR>

Verdeling


Eerste schepen blijft Sas van Rouveroij (VLD), maar die wordt nu verantwoordelijk voor cultuur, toerisme en monumentenzorg. Daniël Termont (SP) blijft verantwoordelijk voor de haven, economische ontwikkeling en middenstand. Nieuw is dat hij nu ook feestelijkheden voor zijn rekening neemt. Ook Martine De Regge (SP) blijft schepen voor Sociale Zaken, Huisvesting, Emancipatie en OCMW. Marina Hoornaert (SP) wordt schepen van Personeelsbeleid en Informatica. Zij oefent deze functie echter op eigen vraag maar tot 1 oktober 2004 uit en wordt daarna vervangen door partijgenoot Tom Balthasar (SP). Nieuwkomer Geert Versnick (VLD) wordt schepen voor Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Technische Dienst, Straatmeubilair en Intercommunales. Frank Wijnakker (VLD) blijft op post als schepen voor Financiën en Stadseigendommen. Hij krijgt er ook pensioenen, het onderhoud van het wagenpark en - opmerkelijk - sportzaken bij.
Chantal Claeys (VLD) blijft bevolkingsschepen en ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij krijgt er verenigde steden bij. De andere nieuwkomers zijn twee SP-vrouwen. Karin Temmerman wordt verantwoordelijk voor mobiliteit en Freya Van den Bossche krijgt onderwijs op haar bordje. De enige VU-schepen, Lieven Decaluwé, blijft instaan voor milieu en gezondheid, maar krijgt er nu ook openbare groenvoorziening bij. Voormalig schepen van Onderwijs Rita Uyttendaele (VLD) wordt voorzitter van het OCMW, maar wil deze functie ook maar voor drie jaar uitoefenen. Haar vervanger is nog niet bekend.

.

Nu in het nieuws