Oud-commissaris Buggenhout beschuldigt

Oud-politiecommissaris van Buggenhout Jean Frederickx beschuldigt kandidaat-burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD) van belangenvermening. Hij doet dat in een brief aan de provinciegouverneur. Volgens Frederickx kan Van Herreweghe de eed van burgemeester niet afleggen. Van Herreweghe spreekt dat tegen. De feiten gaan terug tot 1997. Het Comité P. dat de politiediensten controleert, voerde toen een onderzoek uit naar mogelijk frauduleuse praktijken bij het uitbetalen van overuren en geknoei met verslagen aan de procureur des konings. Bij gebrek aan bewijzen seponeerde het parket van Dendermonde het dossier. Binnen het politiekorps ontstonden twee kampen, dat van commissaris Frederickx en dat van politie-inspecteur Jan Jacobs. Jacobs betichtte de commissaris ondermeer van schriftvervalsing. Het parket van Dendermonde vroeg de raadkamer om Frederickx buiten vervolging te stellen.

BR>Om zijn rechten te vrijwaren vroeg Frederickx enkele maanden geleden om rechtsbijstand, betaald door het gemeentebestuur. Het schepencollege weigerde dat unaniem na negatief advies van de personeelsdienst omdat het om een "opzettelijke of zware fout" gaat. Tom Van Herreweghe was als schepen aanwezig op de bijeenkomsten van het schepencollege die naar de beslissing in het geschil Frederickx-Jacobs leidden. Dat kan volgens de oud-commissaris niet. "Van Herreweghe is als schoonzoon van Jacobs betrokken partij. Hij maakt zich schuldig aan belangenvermenging", oordeelt Frederickx. In een reactie wuift Van Herreweghe de beschuldigingen weg. "Het schepencollege volgde unaniem een advies van de personeelsdienst. Het college maakte hooguit een procedurefout die zonodig wordt rechtgezet. Dit feit kan nooit een reden zijn om een benoeming als burgemeester te weigeren." Van Herreweghe voegde daar nog aan toe dat er acties worden opgezet om zijn benoeming als burgemeester te vertragen.

Nu in het nieuws