VLD-CVP-coalitie in Affligem

In Affligem hebben VLD en CVP een coalitie gevormd voor de komende legislatuur. Deze komt in de plaats van de uittredende VLD- SP-meerderheid. Leo Guns blijft burgemeester. De VLD bezit sinds 8 oktober een nipte meerderheid van 10 zetels op 21, maar verkoos toch samen te gaan met de CVP (5 zetels). De VLD krijgt in de nieuwe coalitie de burgemeestersjerp en 4 schepenambten, de CVP één schepenambt en de voorzitter van het OCMW.

BR>

Nu in het nieuws