Beerse verdeelt bevoegdheden

Print
De coalitie van Inzet 2000, Vlim.be, Agalev en VLD heeft een akkoord bereikt over de verdeling van de bevoegdheden van de nieuwe schepenen. Inzet 2000 beslist later deze week wie in Beerse OCMW-voorzitter wordt. Gust Adriaensen (Inzet 2000) is als burgemeester bevoegd voor het veiligheidsbeleid, de coördinatie van het welzijnsbeleid, het OCMW, het gemeentebestuur en het personeelsbeleid. Eerste schepen Freddy Smans (Vlim.be) staat in voor de financiën, ruimtelijke ordening, buurt- en wijkwerking en het sportbeleid voor Vlimmeren. Tom Jacobs (VLD) is als tweede schepen verantwoordelijk voor jeugd, cultuur, lokale economie en handel, internationale samenwerking en toerisme. Milieu-, natuur- en leefbaarheidsbeleid is in handen van de derde schepen Joos De Meyer (Agalev), net als het onderwijs, het communicatiebeleid en de ontwikkelingssamenwerking.
BR>Als vierde schepen is Luc Verbraeken (VLD) aangesteld. Hij staat in voor burgerlijke stand, stedenbouw en het sportbeleid in Beerse. Openbare werken, patrimoniumbeheer, landbouw en waterbeheersingsbeleid wordt de eerste drie jaar gedragen door Gabriël Kinschots (Vlim.be). Nadien neemt Filip Daneels (VLD) die taken waar. Uittredend burgemeester Jef Boeckx (CDE) is verkozen, maar verklaarde, zoals beloofd, niet te zetelen in de gemeenteraad. Daardoor krijgt eerste opvolgster Christiane Smans-Rombouts uit Vlimmeren een plaatsje op de oppositiebanken.
MEEST RECENT