Zetelverdeling zorgt voor stoelendans over vier jaar in Stekene

Print
Het Stekense coalitieakkoord wijst uit dat de grensgemeente de komende legislatuur twee burgemeesters en OCMW-voorzitters krijgt. Waar uittredend CVP-burgemeester Herman Rollier de komende vier jaar burgemeester blijft, houdt Arnoud Heyse van Gemeentebelangen zolang het OCMW-voorzitterschap. Na vier jaar levert Gemeentebelangen de burgemeester en de CVP de OCMW-voorzitter. Gemeentebelangen levert in eerste instantie drie schepenen, later twee. De CVP doet het omgekeerde. In 2004 staat Stekene dus een stoelendans te wachten. Wie dan OCMW-voorzitter wordt en wie burgemeester, is nog niet duidelijk. Arnoud Heyse is kandidaat om over vier jaar de eerste burger van Stekene te worden. Ondanks het feit dat de twee partijen procentueel bijna even sterk staan, stagneerde de zetelverdeling - de CVP haalde er opnieuw tien, Gemeentebelangen negen - en bleek een evenredige opsplitsing van het burgemeesterschap niet mogelijk. "De verschuivingen waren minimaal", verduidelijkt Arnoud Heyse. "Als Stekene niet had af te rekenen met het fenomeen Vlaams Blok, dan had Gemeentebelangen afstand genomen van de CVP en was een dergelijke constructie niet nodig geweest." Een werkbaar akkoord voor het inhoudelijk bestuur? "Ik til niet zo zwaar aan die verschuivingen", reageert Arnoud Heyse. "We willen het degelijke bestuur van de jongste legislatuur verder zetten. Wie in 2004 welke post zal bekleden, is nu minder belangrijk dan het veel dringender onderling akkoord over de beleidsprioriteiten."
BR>
MEEST RECENT