Leuven koopt bioscoopcomplex voor VRO-Orkest

Print
Het Leuvense schepencollege heeft beslist de koopoptie te lichten van het ex-bioscoopcomplex Eden aan het Martelarenplein dat sinds eind vorig jaar de thuishaven is voor de repetities en de administratie van het Vlaams Radio Orkest en Vlaams Radio Koor.
Leuven, dat het complex de afgelopen maanden huurde, betaalt 61,5 miljoen frank (1,52 miljoen euro) en stelt conform de overeenkomst die het eerder sloot met de VZW Vlaams Omroeporkest de infrastructuur gratis ter beschikking.
Orkest en koor waren sinds begin 1998 gehuisvest in een voormalige feestzaal van de Leuvense Philipsfabriek maar moesten er verhuizen omdat de stad de zaal laat afbreken. Na lang zoeken en een periode van wrijvingen met de orkestleiding - toen bleek dat deze ook in Gent naar een nieuwe locatie was gaan zoeken - vond Leuven dit voorjaar toch een geschikt onderkomen in dit bioscoopcomplex. Begin december namen de 130 muzikanten en administratieve medewerkers van de vzw er hun intrek en op 21 december werd het feestelijk ingehuldigd met een optreden waarbij ook Vlaams Cultuurminister Bert Anciaux mee optrad met het orkest. "De beslissing tot aankoop is ingegeven door financiële overwegingen. Het betalen van huur tijdens de 9 jaren durende overeenkomst met de vzw zou ons 40 miljoen frank (0,9 miljoen euro) gekost hebben", aldus de Leuvens schepen El Khadraoui.
Over mogelijke aanpassingswerken die Leuven in de zaal zal laten uitvoeren - de vroegere Cultuurschepen Devlies (CVP) sprak onder meer van uitbreiding van het aantal zitplaatsen van 350 tot 500 - is nog niets beslist. De vermelde overeenkomst stipuleert dat de stad Leuven de zaal kan gebruiken voor eigen culturele activiteiten tijdens periodes dat orkest en koor deze niet nodig hebben. Bij de overeenkomst zijn ook de twee andere subsidiërende overheden, de provincie en de Vlaamse Gemeenschap, betrokken.
Nu in het nieuws