Asfaltcentrales hebben last van dure petroleum

De dure olie is voor iedereen een pijnlijke zaak. Ook de asfaltcentrales en de dakafdichtingsfirma's staan nu aan de klaagmuur. Sinds begin dit jaar is de prijs van het bitumen, hun voornaamste grondstof, meer dan verdubbeld. België telt in totaal een 20-tal asfaltcentrales, maar er is een opvallend sterke concentratie in het Antwerpse, waar acht firma's gevestigd zijn. Het gaat om namen als Van Gorp's Moderne Wegenbouw, Strabag, Stadsbader, Aswebo of Van Wellen. Samen zijn zij goed voor zo'n 240 arbeidsplaatsen. Een ton losse bitumen kostte begin dit jaar rond de 3.500 frank. Intussen is de prijs gestegen tot boven de 7.000 frank. Ook verpakt bitumen, een belangrijke grondstof voor dakleggers, is navenant duurder geworden: van een goede 7.000 frank in januari naar meer dan 11.000 frank. Die fikse verhoging zorgt ervoor dat de wegenbouwbedrijven momenteel op sommige werven met verlies werken.

Koen Lambrecht

BR>Tussen het afsluiten van de contracten en de eigenlijke uitvoering verstrijkt gewoonlijk heel wat tijd. Daarom wordt in de bouwsector de zogenaamde

prijsherzieningsformule

toegepast. Daarbij worden de prijzen aangepast aan de reële kostprijsevolutie. Die aanpassing is echter niet volledig. Daarom onderhandelt de Vlaamse Wegenbouwfederatie (Vlawebo) momenteel met de overheid - doorgaans de opdrachtgever - over een verbeterde prijsherzieningsformule. "Wij trachten een eerlijke discussie te voeren met onze opdrachtgevers", zegt voorzitter Etienne Scherpereel van Vlawebo. "Wij hebben een aantal formules uitgedokterd en wachten nu op nieuws." Volgens Scherpereel is de totale schade voor de hele wegenbouwsector al opgelopen tot 600 miljoen frank.

Nu in het nieuws