VT4 verhuist binnenkort naar Vlaanderen

SBS-Broadcasting, de moederholding van de commerciële zender VT4, heeft plannen om VT4 vanuit Vlaanderen te gaan uitzenden. VT4 zendt nu nog uit vanuit Londen. SBS-voorzitter Martin Lindskog zei dat in een interview met De Morgen. VT4-woordvoerder Roland Rentmeesters zegt dat de overstap naar Vlaanderen stap voor stap zal gebeuren.

Belga

BR>Het medialandschap in Vlaanderen is volgens de VT4-directie het voorbije jaar in positieve zin veranderd, zodat de komst naar Vlaanderen overwogen wordt, zegt Rentmeesters.

In '99 ontstond er heibel over de toekomst van de commerciële zender. Het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) besliste in februari '99 dat VT4 onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap valt en stelde vast dat de zender de Vlaamse mediawetgeving niet naleeft. Het commissariaat gaf VT4 tot 15 september '99 de tijd om een Vlaamse erkenning aan te vragen en zich aan de Vlaamse mediawetgeving aan te passen. De Europese Commissie stelde in juli '99 de Belgische autoriteiten in gebreke. Volgens de Europese Commissie had België niet voldaan aan de verplichtingen vervat in de richtlijn "Televisie zonder grenzen".

De aanvraag voor een Vlaamse uitzendvergunning is nog niet ingediend, de overstap naar Vlaanderen is immers een werk van lange adem. "Dat zal binnen afzienbare tijd gebeuren. Maar als we het Kanaal oversteken en vanuit Nossegem gaan uitzenden, moeten we op dat vlak fors investeren. Zoiets neemt bovendien heel wat tijd in beslag", zegt de woordvoerder van de zender.

Aan de komst naar Vlaanderen zijn voorwaarden verbonden. Zo moet VT4 de Vlaamse mediawetgeving naleven, wat inhoudt dat er dagelijks nieuwsjournaals gebracht worden en dat de kinderreclame beperkt wordt.

Volgens Rentmeesters is dat geen onoverkomelijk probleem. "Er bestaat op Europees niveau een tendens om de regelgevingen van de landen, die nogal verschillend zijn, dichter bij elkaar te brengen. Zo is in de Scandinavische landen kinderreclame absoluut uit den boze. In Groot-Brittannië is kinderreclame niet mogelijk voor 21.00 uur. Nadien, als de jongsten slapen, kan dat dan wel", zegt Rentmeesters.

Ook wat betreft het nieuwsaanbod is er op Europees niveau een tendens om de regelgeving te versoepelen, meent de VT4-woordvoerder. "Dat een openbare omroep een bepaalde informatie-opdracht heeft, staat niet ter discussie. De Europese regelgevers vragen zich wel af of het nog zin heeft dat zij vrije zenders regels opleggen over de inhoud van de programma's", zegt Rentmeesters.

De commerciële omroep is ook kandidaat om een landelijke radiozender op te starten. "Wij hebben een dossier klaar. We wachten nu af wat de modaliteiten zijn", zegt Rentmeesters. SBS heeft wereldwijd overigens meer radio- dan televisiestations.