Onrust over olie neemt toe

Print
Vandaag worden alle soorten benzine duurder. Super zonder lood kost voortaan 46,80 frank (+ 90 centiemen), normale 43,90 frank (+ 70 centiemen). De zoveelste prijsverhoging op rij is het gevolg van de aanhoudende prijsstijgingen op de internationale oliemarkten. De politici maken zich ondertussen ongerust.
BR>Minister van Economie Charles Picqué speelt met de idee om energiecheques uit te schrijven. CVP-kamerlid Didier Leterme wil dat de regering de prijzen aan de pomp met twee frank per liter vermindert. Landbouwminister Gabriëls wil de zeevissers desnoods overbruggingskredieten toestaan.
De onrust neemt stilaan toe. De prijzen van de olieproducten blijven zo snel stijgen dat nogal wat mensen zich zorgen beginnen te maken. Er is bovendien helemaal geen beterschap in zicht. De noteringen op de internationale oliemarkten blijven erg hoog, de dollar klimt almaar. Omdat olie internationaal verhandeld wordt in dollar zitten daar op termijn nog meer prijsstijgingen in.

Energiecheque


Minister van Economie Charles Picqué werkt aan voorstellen om voor de laagste inkomens de gevolgen van die opeenvolgende prijsverhogingen op te vangen. Hij zou energiecheques willen uitschrijven. Daarmee zou tot 10% van de factuur voor de huisbrandolie kunnen worden betaald. Hij wil ook vormen van belastingkrediet introduceren. Hij vraagt zich bovendien af of er een tijdelijk uitstel kan komen voor de verkeersbelasting. Ook laat hij nagaan of er een tijdelijke vermindering van de accijnzen op huisbrandolie kan worden doorgedrukt.
Zijn collega-minister Reynders reageert gematigd positief. Hij zegt dat "energiecheques deel moeten uitmaken van een globaal beleid van armoedebestrijding". Een accijnsverlaging op huisbrandolie is anderzijds niet mogelijk "gewoon omdat er op huisbrandolie geen accijnzen betaald worden". Een terugbetaling van accijnzen op diesel aan transportbedrijven moet wél mogelijk zijn. "Daar worden al maanden gsprekken over gevoerd met het kabinet van verkeersminister Durant."

Twee frank


CVP-kamerlid Leterme dient opnieuw zijn wetsvoorstel in om de prijs aan de pomp met twee frank te verminderen. Een eerder voorstel werd weggestemd door de meerderheid. "De regering Verhofstadt blijft ondertussen lijdzaam toezien." Leterme wil ook de energiebijdrage op huisbrandolie laten afschaffen en het BTW-tarief aanpassen.

Overbruggingskrediet


Minister van Landbouw Jaak Gabriëls gaat vandaag nakijken wat hij kan doen voor de zeevissers. Hij denkt aan overbruggingskredieten. De rederscentrale stelde Gabriëls dat de sector maar 8 fank per liter stookolie aankan in plaats van 13 nu. Indien er niet snel ingegrepen wordt, volgen er faillissementen in de zeevisserij, heet het.
Nu in het nieuws