Parlement mikt op eigen tv-rubriek

Print
Het Belgisch parlement voert onderhandelingen met diverse Belgische tv-zenders om met een parlementaire tv-rubriek te beginnen. Den Haag vandaag wordt daarbij als voorbeeld aangehaald, maar men is de mosterd bij onze zuiderburen gaan halen.
BR>Midden juli bezocht een delegatie van het parlement de Franse Assemblée Nationale om daar het communicatiebeleid te onderzoeken. Een van de communicatiekanalen is, naast de website, een tv-zender met uitsluitend parlementair nieuws. Zoiets bestond al eerder in de VS, waar de zender C-Span alleen verslag brengt over de activiteiten in het Amerikaanse Congres.
Maar voor een apart parlementair kanaal is ons land wellicht te klein. En daarom leunen de plannen dan toch weer dicht aan bij 'Den Haag vandaag'. Bijvoorbeeld een uitzending per week, met daarin een verslag van de recente activiteiten in Kamer en senaat.
Er worden voorlopig gesprekken gevoerd met beide openbare zenders, VRT en RTBf, maar ook samenwerking met de commerciële zenders wordt niet uitgesloten. In elk geval zijn de tv-plannen voorlopig nog wat vager dan de audio-plannen, zodat u onze parlementsleden wellicht eerder zal horen via het internet, dan zien op 'Parlement-tv'.

Websites


Nee, www.parlement.be zult u op het internet niet vinden. Die website bestaat (nog) niet, maar wellicht kunnen de parlementaire diensten daar snel een patent op nemen. Want die zou een mooi sluitstuk vormen voor de websites van Kamer en senaat. Ook het parlement gaat met zijn tijd mee. Binnenkort een parlement zonder papier?
Een voorbeeld: Digivox. Dat digitale opname- en beluisteringssysteem werd aangeschaft om vanaf het komende parlementaire jaar de handelingen in de senaat efficiënter te registreren. Na opname wordt het opgenomen materiaal opgedeeld in fragmenten, die apart kunnen worden opgeroepen en beluisterd. Dat heeft belangrijke gevolgen. Zo zal stenografie overbodig worden. Redactie, vertaling en revisie van de teksten kan aan diverse medewerkers worden toevertrouwd. Daarna kunnen al die aparte stukjes opnieuw tot één geheel worden samengesteld. Verwacht wordt dat Digivox begin volgend jaar in werking treedt.

Rondleiding


Het parlement heeft wél een koepelsite, zij het met de iets omslachtigere naam www.fed-parl.be. Daarop vindt u een virtuele rondleiding, en links naar twee aparte websites: www.dekamer.be en www.senate.be.
Elk van beiden heeft een eigen uitzicht en een andere invulling.
Op de site van de Kamer staan de agenda's van de commissies en de plenaire vergadering, documenten en publicaties, een lijst van de Kamerleden, een handige woordenlijst en een antwoord op de vraag 'Hoe word ik Belg?'. Voorts kan u een virtuele rondleiding doorheen het gebouw krijgen. De site is een succes: het voorbije jaar werden er 1,5 miljoen zoekopdrachten uitgevoerd.
De website van de senaat oogt wat statiger, maar bevat ook ledenlijsten, een virtuele rondleiding, een overzicht van de activiteiten en zoekmogelijkheden in de gegevensbanken. De site geeft een dagelijkse info-flash, een bondig overzicht van wat in de senaat gebeurt. Bovendien kunt u de senaat rechtstreeks horen via het internet.

MEEST RECENT