Agalev in Wemmel met onafhankelijke Franstaligen op lijst

Agalev komt in faciliteitengemeente Wemmel met een eigen lijst op. Daarop zullen enkele onafhankelijke, goed geïntegreerde, tweetalige Franstaligen fungeren. De lijst zal worden aangevoerd door Philippe Slinckx, die een Franstalige moeder en Vlaamse vader heeft. Dat meldt Paul Desmet, groepssecretaris van Agalev-Wemmel.
BR>Begin maart was er nogal wat te doen rond een tweetalig pamflet dat in Wemmel verspreid werd door "de ploeg van Agalev-Ecolo Wemmel", waarin eenieder opgeroepen werd om zich kandidaat te stellen op een Groene lijst. Ondermeer VU-voorzitter Geert Bourgeois uitte felle kritiek op het tweetalig aspect van het pamflet. Volgens Desmet is het nooit de bedoeling geweest in Wemmel met een Agalev-Ecolo-lijst op te komen. Hij wijst op de afspraken die Agalev en Ecolo terzake gemaakt hebben.
Desmet heeft geen moeite met de aanwezigheid van Franstaligen op de lijst. "In Wemmel woont nu eenmaal een meerderheid van Franstaligen. Als Vlamingen er ooit aan de macht willen komen, zullen ze op de één of andere manier moeten zien Franstalige stemmen te winnen", aldus Desmet. De betrokken Franstaligen zijn overigens goed geïntegreerd in Vlaamse kringen in Wemmel en perfect tweetalig. Het is nog niet duidelijk hoeveel Franstaligen er op de lijst prijken. Die is immers nog niet helemaal af.
Wemmel wordt momenteel bestuurd door een coalitie van de Lijst van de Burgemeester Jos Geurts en de liberale formatie LW. De coalitie heeft een meerderheid van 18 op 23 zetels. Beide liberale verkozenen prijken op de Lijst van de Burgemeester. Er komt ook een beperkte Vlaamse eenheidslijst met CVP, SP en VU op, die nu over drie zetels beschikt. Naast Agalev komt ook het Vlaams Blok en wellicht ook het FDF met een aparte lijst op. Naast LB (16), LW (2), CVP (2) en VU (1) is enkel nog het FDF (2) in de gemeenteraad vertegenwoordigd./.(EDG/FEM) .
MEEST RECENT