Provincie ontvangt 9.000 bezwaren tegen industrie

Sint-Katelijne-Waver, Antwerpen"Hier kunnen we niet zomaar omheen." Dat zei waarnemend provinciegouverneur Ludo Helsen toen het actiecomité Valkstraat-Walemstraat hem donderdag ruim 9.000 bezwaarschriften tegen de komst van industrie in Katelijne overhandigde.

Tom Lamberts

BR>"Ruim 9.000 inwoners van Katelijne hebben een bezwaar ingediend. Alleen al in de woonkern Elzestraat zijn er meer dan 3.000 bezwaren opgehaald. Dat wil zeggen dat bijna elke stemgerechtigde daar een bezwaar heeft ingediend", zegt woordvoerder van het actiecomité, Marc Vercammen.

"De cijfers geven een beeld van de misnoegdheid van de inwoners van Katelijne over de komst van de industrie. Wij willen dat de groene buffer bewaard blijft en wij rekenen op de steun van het provinciebestuur. Als het beton er komt, staan we daags nadien al tot onze enkels in het water."

Ludo Helsen heeft het actiecomité beloofd dat hij de bezwaren zou overmaken aan provinciegouverneur Camille Paulus. Die is momenteel met vakantie. "Hoe dan ook, hier kunnen we niet zomaar om heen. Niemand kan dit massale bezwaar negeren", aldus Ludo Helsen.

Marc Vercammen is tevreden met het resultaat. "We hebben 3.000 handtekeningen meer verzameld dan vorige keer, toen een procedurefout de bezwaren in één klap waardeloos maakte. Hopelijk gebeurt dit niet weer."

Hij kon niet nalaten om zijn ontgoocheling over de dictatuur van de procedurefout uit te spreken tegenover Ludo Helsen. "Een procedurefout is blijkbaar heilig. Wie een moord pleegt, blijft ongestraft als er een procedurefout optreedt. Dat kan toch niet. Het ongeldig maken van zoveel bezwaren en het miskennen van de wil van een grote meerderheid kan evenmin", besluit Vercammen.