TBC steeds vaker in West-Europese steden

Tuberculose (tbc) is bezig aan een opmars in Oost-Europa en zou nu ook steeds vaker de kop opsteken in West-Europa. TBC maakte vooral in de 19de eeuw dodelijke slachtoffers, maar leek de laatste jaren volledig onder controle te zijn. Niets is minder waar, aldus de jongste editie van het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine.

Belga

BR>Voor een ziekte die de longen verwoest en vaak dodelijke slachtoffers maakt, heeft TBC volgens Time Magazine vaak een te romantische bijklank. Dat zou komen doordat nogal wat bekende kunstenaars, zoals de zusjes Brönte en dichter Paul van Ostaijen, aan de ziekte overleden. In deze visie is TBC een ziekte uit de oude doos.

Niets is minder waar, aldus Time Magazine. De longziekte kende de afgelopen jaren een opmars in de voormalige Oostblok-landen, met als uitschieter Roemenië, en zou nu ook in West-Europa steeds vaker de kop opsteken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde eerder dit jaar dat, tenzij regeringen snel in actie treden, TBC opnieuw de weg zou vinden naar plaatsen waar de ziekte reeds lang onder controle was.

Afgelopen jaar werden in Belgie 1.271 gevallen van tuberculose geregistreerd, in 1998 waren dat er 1.203. De toename van het aantal TBC-patienten sinds 1993 is groter dan verwacht omwille van een stijging van het aantal immigranten uit vooral Oost-Europese landen in ons land.

Daarnaast blijkt één van de grootste problemen de resistentie van de TBC-bacil tegen de bestaande geneesmiddelen te zijn. In ons land zou de ziekte momenteel eerder gestabiliseerd zijn en zeker geen toename kennen, aldus de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en TBC-bestrijding.

De ziekte lijkt het, nog volgens het tijdschrift, in West-Europa vooral gemunt te hebben op grote steden. Zo werden 40 procent van de geregistreerde tbc-gevallen in Frankrijk in Parijs opgemeten. Londen kent een van het hoogste aantal gevallen in West-Europa.

Tuberculose is een ziekte veroorzaakt door infectie met bacteriën van het Mucobacterium tuberculosis-complex. De naam is ontleend aan de typerende 'tubercula', het Latijnse meervoud voor knobbels, die worden aangetroffen in de aangedane weefsels. De verschijnselen die optreden bij tbc zijn moeheid, vermagering, lage koorts, hoesten en nachtzweten.

Nu in het nieuws