Hamse partijen ijveren om propere kiesstrijd

Print
Alle politieke partijen die op 8 oktober deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen ondertekenden met burgemeesetr Paul Van de Casteele een overeenkomst over het voeren van publiciteit. De gemeenteraad van 6 september moet de overeenkomst bekrachtigen.
BR>De overeenkomst beoogt een propere verkiezingsstrijd. Publiciteit voeren met een autokaravaan of microwagen is uit den boze.
Ook het aanplakken wordt gereglementeerd. Dat mag alleen op borden die het gemeentebestuur ter beschikking stelt. Voor publiciteitsborden op privé-eigendom moet steeds een toelatingsbewijs van de eigenaar bekomen worden. Het aanbrengen van affiches, opschriften of slogans op het wegdek, bomen en gebouwen evenals het verspreiden van pamfletten op de openbare weg zijn verboden.
Ook aan de stemlokalen stelt het gemeentebestuur borden ter beschikking. Daarop komen alleen affiches met het kiesnummer. Per stemlokaal krijgt elke partij minstens één sandwichbord. Dat is aan vier zijden beplakt met affiches van dezelfde partij. Vanaf zaterdag 7 oktober om 22u mogen geen pamfletten meer verdeeld worden. Alle verkiezingspubliciteit moet tegen 15 oktober verwijderd zijn.

.

Nu in het nieuws