VLD-leden Duffel keuren lijst unaniem goed

De leden van de VLD-Duffel hebben de ontwerplijst waarmee ze op 8 oktober naar de kiezer trekken, unaniem goedgekeurd. De VLD komt nu in Duffel voor de eerste keer in de geschiedenis op met een volledige lijst.

Tom Lamberts

BR>"Dat alle leden de ontwerplijst goedkeurden is op zijn zachtst gezegd merkwaardig, want dat betekent dat zowel de alliantie met OK (Onafhankelijke Kandidaten) als de lijstvolgorde unaniem zijn goedgekeurd", zegt VLD-woordvoerder Kristophe Thijs.

Toch zijn drie plaatsen voorlopig open gelaten. "Dat komt omdat het bestuur wegens de vakantieperiode nog niet de tijd heeft gehad om die laatste plaatsen definitief in te vullen. Minstens één wordt toegewezen aan een vrouw. Daarmee zit VLD-OK ruime boven het wettelijk minimum aantal vrouwen", zo nog Kristophe Thijs.

Opvallende nieuwkomer is nog Bianca Van den Broeck (29). Zij zal als onafhankelijke kandidate zetelen op de negende plaats. Bianca is kleindochter van voormalig CVP-schepen Verschueren ten tijde van burgemeester Van Hamme. Voorzitter Guy De Wilder mikt op acht zetels met deze alliantielijst. Nu heeft de VLD twee zetels in de Duffelse gemeenteraad.