Wordt 2070 Ekeren nieuwe partij in district Ekeren?

Print
2070 Ekeren is de naam van een nieuwe politieke partij in Ekeren. Tenminste als we de website www.geocities.com/hecerna/2070ekeren.html mogen geloven. Wie er achter 2070 Ekeren zit, konden we nog niet achterhalen. Trouwens de schepper van deze 'beweging' houdt het ook op het internet mysterieus.
BR>'2070 Ekeren is een Ekerse lijst voor de districtsraadsverkiezingen van 8 oktober 2000, zonder enige andere belangen dan de Ekerse. Wij zijn een groep mensen die vinden dat Ekeren sinds de aanhechting bij de stad Antwerpen, in 1983, onvoorstelbaar achteruit is gegaan. En daar willen wij - vermits wij graag in Ekeren wonen en van ons dorp houden - wat aan doen. Hét basisidee is dat Ekeren terug een zelfstandige gemeente moet worden', lees je op de website www.geocities.com/hecerna/2070ekeren.html.
Ondergetekende verzond onmiddellijk een berichtje met de vraag om meer informatie naar het bijhorende e-mailadres. Tot nu toe zonder reactie. Kandidaten of een programma kan je op de webstek nog niet vinden. 'Pas als het programma en de lijst definitief zijn, worden ze op het web gezet', luidt het. Toch verschaft de geestelijke vader wat tekst en uitleg bij 2070 Ekeren.
'Wij zijn een onafhankelijke lijst. De andere lijsten zijn maar afdelingen van de overkoepelende Antwerpse partijen. Zij verdedigen in de districtsraad maar matig de Ekerse belangen, gehinderd als zij zijn door het overkoepelende partijapparaat. (...) De Ekerse bevolking, die voor het eerst sinds de spijtige fusie van Antwerpen, haar Ekerse vertegenwoordigers kan verkiezen, heeft een unieke kans om haar afkeer van de opgedrongen aanhechting bij Antwerpen en Kapellen kenbaar te maken', kan je er verder lezen.
Ekeren 2070 zou verwijzen naar het oude postnummer van Ekeren. 'Dit symboliseert onze heimwee naar het zelfstandige Ekeren, toen Ekeren nog lééfde. Maar anderzijds verwijst 2070 ook naar de toekomst: een zelfstandige gemeente Ekeren, een mooi, gezellig, veilig en welvarend dorp, een dorp dat opnieuw leeft', luidt het slot.
De nieuwe politici lijken ook te getuigen van een gezonde blik op de werkelijkheid. 'Dat wij niet op korte termijn zelfstandigheid zullen verwezenlijken, is iets waarvan wij ons bewust zijn. Maar elke stem, die niet voor 2070 Ekeren is, dient enkel de eenheidsworst, grotendeels gedicteerd vanuit de Antwerpse partijsecretariaten', krijgen de gevestigde waarden nog een sneer.

.

Nu in het nieuws