VLD in Heis-op-den-Berg schorst Mario De Preter

Print
De nationale statutaire commissie van de VLD heeft het Heistse VLD-gemeenteraadslid Mario De Preter geschorst. Dat houdt in dat Mario De Preter geen daden meer mag stellen of uitspraken mag formuleren in naam van de VLD of de VLD-jongeren. Het raadslid werkt momenteel aan de oprichting van het nieuwe politieke project Heist 2000. Volgens de Heistse afdeling van de VLD heeft het uitgesloten raadslid voor de VU gekozen. "Mario De Preter ondernam eind 1999 al verwoede pogingen om de Heistse VLD te laten samensmelten met de Heistse VU", beweert secretaris Luc Van Noten van de VLD-Heist. "Dat voorstel werd verworpen met een grote meerderheid, drie stemmen voor en vijftien tegen. De Preter heeft zich niet kunnen neerleggen bij die beslissing en is steeds nauwe contacten blijven onderhouden met de VU."
BR>"Toen bij de lijstvorming bleek dat hij niet kon krijgen wat hij en zijn aanhangers eisten, is hij overgestapt naar de Heistse VU. De bondgenoten hebben vervolgens gezamenlijk besloten de lokale VU-afdeling om te dopen tot Heist 2000", zo luidt de versie van de VLD. "Ook het argument dat de Heistse VLD'ers De Preter van de lijst zouden gestemd hebben is niet correct. Integendeel, hij heeft zich zelf teruggetrokken om zijn eigen gang te kunnen gaan", aldus Luc Van Noten. De VLD zegt dat het de beslissing van de Preter en een aantal enkelingen is om de VU-Heist te gaan versterken. "Hij heeft voor de VU gekozen, zij het onder een andere naam." De Heistse VLD onderstreept dat de zaak De Preter voor haar afgedaan is.
"Binnenkort stellen wij een sterke VLD-lijst voor, met veel ervaring, veel jongeren en vertegenwoordigers uit alle deelgemeenten en alle geledingen van de maatschappij." Mario De Preter zelf is niet echt verrast door de gang van zaken. "Ikzelf beschouw de schorsing als een troef. Dit is het bewijs dat Heist 2000 een totaal nieuw initiatief is, mét liberale kenmerken. Een nieuwe paarse partij. Ik blijf ondertussen wel lid van Jong-VLD." De aantijgingen van de VLD-Heist in verband met zijn liefde voor de VU noemt hij "lachwekkend". "Het is niet omdat er een zevental VU'ers op de lijst van Heist 2000 staat dat het om een VU-lijst gaat", vindt hij.
Nu in het nieuws