Antwerpen: SP-parlementsleden rukken samen op naar stembusslag

Print
Vlaamse parlementsleden Tuur Van Wallendael en Robert Voorhamme vinden de Antwerpenaars dit najaar in het stemhokje onderaan de SP-lijst voor de gemeenteraad, samen met Europarlementslid Kathleen Van Brempt. De drie gaan hand in hand en zullen de komende weken samen campagne voeren. Om zo alledrie effectief verkozen te worden en hun mandaat op te nemen. Samen sterk, denken de drie Antwerpse lijstduwers. Maar wat hebben ze eigenlijk gemeen, buiten hun gezamenlijke parlementaire werk? "Wijsheid, kracht en schoonheid", grapt Robert Voorhamme. "Ondanks ons leeftijdsverschil kennen we dezelfde idealen", valt Kathleen Van Brempt met een serieuzere noot in. "En we gaan niet op de gemeenteraadslijst staan om stemmen te lokken, maar om effectief verkozen te worden en mee te werken aan een nieuw beleid." SP-voorzitter Patrick Janssens, zelf tweede op de lijst, vindt het een "gezonde ambitie van het drietal om effectief voluit voor een gemeenteraadszitje te gaan.
BR>De problemen van Antwerpen kunnen niet alleen vanuit de stad worden opgelost. Daarom is het handig ook parlementairen in het stadhuis te hebben." Op het internet vind je vanaf maandag éénzelfde website onder de drie namen (www.vanbrempt.com, www.vanwallendael.com, www.voorhamme.com), met meer informatie over wie ze zijn en waar ze voor staan. Elke zeven dagen wordt de surfende bezoeker geconfronteerd met het idee van de week. Robert Voorhamme haalt het eerste thema aan. "Antwerpen moet zich meer profileren als muziekstad. We hebben gerenommeerde lesgevers, mensen komen uit het buitenland naar de Opera, er is deSingel en Jazz Middelheim, enig in ons land. De beste pop- en rockgroepen zoals dEUS en Zita Swoon vind je hier. Allemaal aan de rand van de Schelde, maar Antwerpen speelt die troef nauwelijks uit. Wat hier gebeurt op muziekvlak verdient beter. Daarom willen wij Antwerpen op de Europese kaart zetten als dé muziekstad bij uitstek."
Nu in het nieuws