Patiënten kiezen massaal voor bestraling in Essen

Print
Het gaat de polikliniek in Essen voor de wind. Ruim anderhalf jaar na de verhuis naar de Nieuwstraat blijkt dat ze vijftien procent meer radiologiepatiënten over de vloer krijgt. Straks komt ook een oogarts de rangen weer versterken, wat vooral de ouderen zal plezieren. Of het een goede of slechte, want zorgwekkende, zaak is dat de Essense polikliniek meer radiologiepatiënten over de vloer krijgt, laten we in het midden. Het aantal patiënten steeg van 1.839 in 1998 tot 2.108 vorig jaar. Een toename met vijftien procent. De aankoop van een nieuwe radiologietafel is wellicht niet vreemd aan de stijging. Enkele jaren geleden kocht de polikliniek in overleg met Klina een dergelijk instrument aan. Dankzij grote broer Klina, dat een regio van maar liefst 230.000 inwoners bedient, werd toen een fikse korting bedongen en bedroeg de kostprijs slechts 6,5 miljoen.
BR>Meer radiologiepatiënten dus, maar mensen met oogproblemen bleven de laatste jaren in de kou staan. "De laatste oogarts ging op pensioen samen met de sluiting van de oude dienst", vertelt polikliniekvoorzitter Andre Moens. Essen kon meteen op zoek naar een opvolger, maar ondanks een actieve rekrutering bleef de plaats vacant. Een situatie die de senioren zorgen baarde. "Zij zijn immers minder mobiel. Bovendien is dergelijke gespecialiseerde zorg onmisbaar voor de gemeente. Gelukkig heeft ondertussen oogarts Claeskens uit Kapellen toegezegd." Over enkele maanden kan hij op dinsdagnamiddag in de polikliniek geconsulteerd worden.
Nu in het nieuws