SP maakt van mobiliteit speerpunt voor provincie

De SP heeft zijn kieslijst van de kantons Boom en Kontich klaar voor de provincieraadsverkiezingen in oktober. De lijst wordt getrokken door de dertigjarige Peter De Ridder, gemeenteraadslid en fractieleider in de gemeenteraad van Boom. De speerpunten in het programma zijn de uitbreiding van het mobiliteitsnet en het bedrijf SILT. De SP stelt vast dat in de regio Kontich en bepaalde delen van de Rupelstreek er nog witte vlekken zijn in de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De beste voorbeelden zijn Waarloos en Kontich-Kazerne. Deze wijken zijn amper bereikbaar met de bus, laat staan op voldoende regelmatige tijdstippen. Volgens de SP moet iedereen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, ook mensen die in meer afgelegen gebieden wonen. De partij wil meer en beter uitgeruste fietspaden tussen woonkernen en de groene fortengordel. Een laatste witte vlek in de mobiliteitsproblematiek is de doortrekking van de expresweg tot aan de A12 en de daarmee verbonden aansluiting van het industrieterrein Krekelenberg aan de A12. Rond het hinderlijke bedrijf SILT is de SP duidelijk: "Silt heeft tijd genoeg gekregen, SILT moet dicht." Na lijsttrekker Peter De Ridder staat Kristel Brichen (38) uit Kontich, gevolgd door Regina Moens (48) uit Hemiksem. Lijstduwer is voormalig weerman en uittredend volksvertegenwoordiger Bob De Richter uit Mortsel.

Sacha Van Wiele

BR>