Eenheid Herenthout voert strijd tegen kopstemmen

De Herenthoutse groep Eenheid gaat tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen haar aanhangers aansporen om enkel voorkeurstemmen uit te brengen. Om dat systeem aan te moedigen, wordt de kieslijst opnieuw alfabetisch gerangschikt. Eenheid is een van de weinige fracties die de kopstem probeert te bannen. Bij de vorige stembusgang lokte dat gemengde reacties uit. "Er waren toen meewarige commentaren", zegt Eenheid-woordvoerder Joep Cambré. "Want zo gaat het volgens velen nu eenmaal niet in het politieke spel. Bij Eenheid wel en dat zullen we in onze propaganda ook duidelijk laten zien." Door de bijzondere rangschikking maken enkel de sterksten binnen Eenheid kans op een zitje. Cambré: "Dat kan ook niet anders als we geen uitgesproken kopman hebben. In ons blad

De omroeper

worden onze beweegreden grondig uitgelegd. Het gaat bij ons vooral om de eerlijke strijd die op zo'n manier alle kansen krijgt." Eenheid gaat de verkiezingen voor het eerst zonder voormalig kopman Staf Driesen tegemoet. "Zo'n persoon is moeilijk te vervangen", vervolgt Cambré. "Daarom ook dat we ijveren voor een sterke lijst. Een lijst die zich overigens meer en meer verwijdert van het gedachtengoed van de vroegere Volksunie. Nu vertegenwoordigt Volksunie bij ons nog maar 25 procent. Eenheid wordt hoe langer hoe meer een eigen partij met een eigen programma."

Peter Briers

BR>

Nu in het nieuws