Betonindustrie groeit pijlsnel in Antwerpen

Het verbruik van cement in ons land is vorig jaar met 9% gestegen tot zowat 600 kg per inwoner. Vooral in de provincies Antwerpen en Limburg zitten de grootste afnemers. Met bedrijven als Trilco, Martens Beton, Ergon en Kerkstoel wordt 24% van alle werkuren in de sector van de betonnen stenen, vloerplaten en buizen gepresteerd in Antwerpen. Volgens FeBe, de federatie van de betonindustrie, heeft het belangrijke aandeel van de Antwerpse en Limburgse bedrijven te maken met de nabijheid van grondstoffen als zand, grind en cement. "Bovendien hebben de ondernemingen uit deze streken zich dankzij een doorgedreven investeringsprogramma ontwikkeld tot moderne fabrieken met zeer hoge volumes", zegt algemeen directeur Willy Simons van FeBe. Vooral de betonnen straatstenen (14 miljoen m² in 1999) en de geprefabriceerde vloeren vinden steeds meer klanten. Anderzijds vreest Simons voor de gevolgen van het grinddecreet, dat de aanvoer van grondstoffen dreigt lam te leggen. "En hoe het dan verder moet, is nog onduidelijk," waarschuwt hij.

Kurt Meers

BR>

Dioxine

Voor de cementboeren was 1999 een goed jaar. De drie overgebleven producenten (CBR, CCB en Obourg) in ons land, die samen de Federatie van de Belgische Cementnijverheid (Febelcem) vormen, zagen het verbruik van cement stijgen met 9%. Zowel de openbare werken als de utiliteitsbouw en de huisvesting kenden een toename. Vooral vanuit de sector van het stortklaar beton groeide de vraag aanzienlijk (+18%). Maar de cementboeren werden vorig jaar ook geholpen door de dioxinecrisis. Zij werden door de regering opgevorderd om 19.000 ton dierenmeel en 22.000 ton dierlijk vet (22.000 ton) in hun ovens te verbranden. Daardoor boden zij niet alleen helpende hand bij het oplossen van het dioxineprobleem, maar verdienden zij ook een aardige cent.

Nu de uitzonderlijke opvorderingsperiode sinds 1 april 2000 met een jaar werd verlengd, steekt de industrie niet onder stoelen of banken dat ze andere opdrachten van deze soort best ziet zitten. "Het verwerken van dierlijke materialen die niet verder terecht kunnen in de veevoeding, behoort ook in de toekomst tot het dienstenaanbod van de cementindustrie", zegt algemeen directeur Jacobs van Febelcem. "De verwerking van afval in een cementoven is het nuttig inzetten van afval met terugwinning van energie en grondstof. Wij dringen bij de regering aan om hier geen afvalheffingen op toe te passen." De rechtstreekse werkgelegenheid van 1.880 personen bleef ongeveer stabiel.

Nu in het nieuws