Ubizen geeft winst Telindus vleugels

Het beursgenoteerde Telindus, dat gespecialiseerd is in het aanleggen van computernetwerken, heeft in de eerste jaarhelft een nettowinst geboekt van 95,07 miljoen euro. Dat is omgerekend 3,83 miljard frank en vier keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de meerwaarde van 3,4 miljard frank bruto die Telindus boekte op een pakket aandelen in Ubizen zorgde daarvoor. Maar ook de gewone activiteiten van Telindus, dat tot voor kort als Telinfo op de beurs stond, liepen goed. Ze zorgden voor een winstbijdrage van bruto 11,3 miljoen euro, 57% meer dan vorig jaar. Een deel daarvan is toe te schrijven aan tal van overnames die de onderneming deed, al was ook de interne groei sterk. Voor het lopende boekjaar verwacht Telindus een winst van minstens 23 miljoen euro uit de gewone bedrijfsactiviteiten of meer dan een verdubbeling van het resultaat van het eerste semester.

Jos Sterk

BR>De omzet zou kunnen oplopen tot in de buurt van 500 miljoen euro. En ook voor de langere termijn zijn de vooruitzichten goed. De komst van UMTS, de derde generatie in de mobiele telefonie, is een goede zaak voor het bedrijf van topman Johan Cordier. Het bedrijf heeft de kennis in huis, die de uitbouw van de nieuwe netwerken vereist. Intussen maakt Telindus zijn ambitie om een Europese marktleider te worden inzake netwerkintegratie hard. De omzet werd tijdens de eerste zes maanden van 2000 nog maar voor 48% in de Benelux gerealiseerd. Vorig jaar was dat nog 57%. De Britse markt is voor Telindus inmiddels bijna even belangrijk geworden als de Belgische. Bovendien gaat de Europese expansie van Telindus gewoon voort. Topman John Cordier kondigde tevens de overname van het Portugese Expertel aan.