Nieuwe partij van schepen in Hoogstraten heet HOOP

De partij van schepen van Financiën Staf Peerlinck krijgt de naam HOOP. Dat staat voor Hoogstraatse Onafhankelijke Open Partij. Staf Peerlinck en een kern van ACW-mensen maakten los van de Hoogstraatse CVP een programma op. Dat programma bleek niet voor bespreking vatbaar binnen de CVP. Een gedeelte van de ACW-geleding binnen de CVP hield het daarom voor bekeken. "We zijn nog op zoek naar een aantal kandidaten maar eigenlijk valt de interesse ons buiten verwachting goed mee", zegt kopman Staf Peerlinck. "Binnen onze groep kwamen we overeen dat ik de lijst zal aanvoeren. René Sprangers, ACW-voorzitter van de fusie Hoogstraten, zal de lijst duwen. We zijn een nieuw team binnen de Hoogstraatse politiek en staan voor een open sociaal beleid."

André Oomen

BR>