Personeel Deutsche Bank staakt

Een deel van het personeel van de Deutsche Bank in de Antwerpse Lange Gasthuisstraat gaat deze morgen tussen 8.30u en 9.30u niet aan het werk. Het verzet zich tegen een beslissing van de directie om het personeelseffectief voor het hele bedrijf met 125 tot 150 jobs te verminderen. Ook de gedeeltelijke verhuizing naar Brussel staat de werknemers niet aan. De afslanking van Deutsche Bank in ons land maakt deel uit van een groter reorganisatieplan. De bank wil zich sterker toeleggen op het meer vermogende deel van de bevolking. De tweede herschikking heeft betrekking op de grote bedrijfsklanten. Die zullen voortaan vanuit 25 commerciële centra worden opgevolgd. Ze zullen niet langer geografisch georganiseerd zijn, wel per sector. Van die 25 komen er drie in België. Het gaat om Brussel, Antwerpen en Gent. De nieuwe aanpak heeft gevolgen voor het personeel. Van de 1.100 werknemers van Deutsche Bank in België blijven er eind 2003 nog 950 tot 975 over. Waar precies de ontslagen vallen, is nog niet duidelijk. De socialistische vakbond vreest dat dit vooral in het Antwerpse zal zijn. Daar zitten nu hoofdzakelijk administratieve diensten, die gedeeltelijk naar Brussel worden overgebracht. De directie zegt zeker een belangrijke aanwezigheid in Antwerpen te behouden. De Deutsche Bank gaat alvast 5 miljard investeren in de nieuwe aanpak. Het geld gaat vooral naar de aanpassing van de informatica.

Johan Van Geyte

BR>

Nu in het nieuws