Mortsel: VU&ID hoopt op 8 oktober moeiallen aan te trekken

"Bemoei u ermee!" Met die slogan hoopt VU&ID-Mortsel op 8 oktober de kiezer aan te spreken. De bemoeienis van de burger kan onder meer in referenda uitmonden. Fort IV en de spoorwegberm moeten voor iedereen toegankelijk worden. De VU leverde de afgelopen legislatuur de schepen van Jeugd, Personeelszaken en Informatie. Erik Broeckx kijkt tevreden terug op die zes jaar. "Ik heb op mijn terrein veel bereikt." Hij denkt daarbij natuurlijk aan zijn paradepaardje, het jongerenontmoetingscentrum. Op gebied van informatieverstrekking had Broeckx graag een nog opener beleid, "maar in een coalitie heb je het niet alleen voor het zeggen." Als VU&ID opnieuw mee mag doen, wil de partij in dat kader wijkraden stimuleren. Die moeten een voedingsbodem vormen voor de lokale democratie en de sociale netwerken versterken. "Zo kan het samenhorigheidsgevoel versterkt worden", staat er in het programma.

Mark Cassimon

BR>"Bovendien kan het stadsbestuur het houden van straat- en wijkfeesten stimuleren." Ook de discussie over de kaft van het informatieblad is nog niet afgesloten, want die mag van de Volksunie nog iets kleurrijker. En voor de grote beleidsbeslissingen is de partij dus voorstander van het organiseren van referenda. Sociaal gezien wil VU&ID één loketfunctie. PWA, WIS-computer, de stempelcontrole, werkgelegenheidsprogramma's, ze zijn volgens de Volksunie allemaal te veel verspreid over de gemeente. De partij opteert voor één

werkwinkel

. De VU wil natuurlijk ook werk maken van de uitbouw van het Fort IV (Ons

stadspark

nvdr). "Voor het onderhoud moet een werkervaringsproject worden opgezet." Verder gaat de partij ijveren voor groen in alle straten en een comfortabele toegang tot

de berm

voor iedereen, ook bejaarden en gehandicapten. Maar al die goede voornemens mogen niet leiden tot een verhoging van de belastingdruk. "Mortsel mag niet duurder worden!"

Nu in het nieuws