CVP-jongeren in Wommelgem voorstander van open-en-bloot-politiek

De Wommelgemse CVP-jongeren willen op een positieve manier en over de partijgrenzen heen bouwen aan een Wommelgem dat leefbaar, landelijk en open is. De CVP trekt op 8 oktober naar de verkiezingen met een lijst die blijk geeft van waardering voor geëngageerde mensen en plaats maakt voor vernieuwing. De jongeren maken één derde uit van de CVP-lijst. Ze komen naar buiten met een aantal aparte standpunten die begin augustus ook terug te vinden zullen zijn op hun website: www.cvpwommelgem.org De CVP-jongeren ijveren voor het behoud van het landelijk karakter van Wommelgem, willen geen bijkomende KMO-zone, maar een verkeersplan en een fietspadennetwerk. Ze zijn voorstander van een openbaarheid van bestuur met hoorzittingen, infoavonden en werkgroepen. Een duidelijke en eerlijke berichtgeving en geen politiek onder de tafel en in achterkamers, maar 'open en bloot'. Op het vlak van jeugdbeleid pleiten de jonge CVP'ers voor de uitbouw van een jeugdontmoetingscentrum, een fuivenbeleid en een blijvend ondersteunen van speelhoeken. Voorts willen de CVP-jongeren een buitenschoolse opvang voor jonge tweeverdieners en cursussen Frans, Engels, internet en tekstverwerking. Tenslotte moet het rioleringsstelsel worden vervolledigd, verdient Wommelgem-Laar een herwaardering en dient Fort 2 te worden gekoesterd als een waardevol monument, met oog voor de mogelijkheden die het biedt voor tal van verenigingen.

Robert Aendenboom

BR>

Nu in het nieuws