'Jong' districtsraadslid trekt SP-lijst in Ekeren

De Ekerse SP heeft zijn lijst voor de komende verkiezingen klaar. Huidig districtsraadslid Rudy Van Linden wordt lijsttrekker. Zijn vier collega-raadsleden nemen de plaatsen twee tot vijf voor hun rekening. De Ekerse SP'ers zeggen klaar te zijn voor de eerste rechtstreekse verkiezingen van de districtsraad op 8 oktober. De 38-jarige Rudy Van Linden, districtsraadslid in Ekeren sinds half 1999, wordt de kopman. Van Linden mengde zich onder meer in de debatten over de overheveling van de gewestweg N114 (Kloosterstraat-Steenstraat) naar de stad. De overige SP-districtsraadsleden nemen respectievelijk de volgende vier plaatsen voor hun rekening: Monica De Coninck (44), adjunct-kabinetschef van minister Charles Picqué en huidig eerste ondervoorzitter van de Ekerse districtsraad, Ronny Kruyniers (45), Emelie Smits (68) en Ludo Gheldolf (44). De duwers van dienst worden leraar Wilfried Brackeva (op 17), hoogleraar Pierre 'Piet' Van Espen (op 18) en gepensioneerde John Lambrechts (op 19). De eer de jongsten van de SP-lijst te zijn, valt te beurt aan de 22-jarige student Bram Van Espen (op 9), de 24-jarige lerares Elke Van Rompaey (op 8) en de 30-jarige ambtenaar Peter Vertonghen (op 15). Ludovic Van den Bulck, secretaris van de Ekerse SP, zet zijn schouders onder plaats zeven.

Christophe Matthijssens

BR>

Nu in het nieuws