Het hele internet in één archief

Je zal het misschien niet geloven, maar momenteel zit alle informatie op het internet nog steeds verzameld in één enkel archief. Zoekmachines mogen dan niet het gehele web bestrijken, het grootste archief ter wereld doet dat wel. Alle informatie op het web, de nieuwsgroepen en de FTP-servers wordt namelijk al sinds 1996 verzameld door de non-profitorganisatie Internet Archive. Op dit moment omvat het archief liefst 14 terabytes, oftewel 14.000 gigabytes. Voor het bijwerken van dat immense archief gebruikt Internet Archive software die het web doorzoekt en consequent alle hyperlinks afloopt. De uiteindelijke bedoeling is simpel: de informatie ter beschikking stellen van het grote publiek. Voorlopig is dat nog niet zo evident, want om het archief te doorzoeken moet je goed met het UNIX-besturingssysteem kunnen omgaan. Om die laatste hinderpaal uit de weg te ruimen, werkt de organisatie nu aan een meer gebruiksvriendelijke manier om toegang te krijgen tot wat de organisatie zelf "de grootste openbare bibliotheek ter wereld" noemt.