Luc De Wael ruilt CVP voor VLD in Lebbeke

Luc De Wael, momenteel derde schepen in het schepencollege voor de CVP, maakt de overstap naar de VLD. Daarmee verliest de CVP het stemmenkanon van vorige verkiezingen.

BR>Op de CVP-lijst is de naam Luc De Wael nergens te bespeuren. De Wiezenaar stapt over naar de VLD, de coalitiepartner van de CVP in de meerderheid. Als CVP-lijsttrekker haalde hij bij vorige verkiezingen 1.301 voorkeurstemmen. De Wael heeft een woelig politiek verleden.

De CVP schoof hem als kandidaat-burgemeester naar voor, maar een veroordeling wegens belangenvermenging zette De Wael op een zijspoor. Hij hoopte wel bij een eerste schepenwissel heropgevist te worden in het schepencollege. Ook dat liep mis. Toen keerde De Wael samen met Karel Tirez de CVP de rug toe. Beiden zetelden als onafhankelijken in de gemeenteraad.

Bij een volgende schepenwissel kreeg De Wael onverwacht de schepensjerp in handen. Hij keerde terug naar de CVP. Tirez zetelt nu eenzaam als onafhankelijke. De Wael laat de CVP nu opnieuw zitten voor de VLD. De liberalen waren al een tijd op zoek naar een stemmentrekker in Wieze. VLD-boegbeeld en OCMW-voorzitter Jozef Putteman overleed enkele jaren geleden.

Nu in het nieuws