Burgemeester Niel spant zich opnieuw voor kar van SP

Huidig burgemeester Georges Deckers trekt de SP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. Leentje Van Dooren volgt op de tweede plaats.

Paul Van Roy

BR>De Nielse burgemeester Georges Deckers stelde zich in 1988 voor het eerst kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd onmiddellijk tot schepen verkozen. In 1992 nam hij de fakkel over van burgemeester Hugo Ansems.

Georges Deckers is 69. Voor vele Nielenaren was het daarom niet duidelijk of de man nog bereid zou zijn om in een volgende legislatuur te stappen. "Als de burger dat wenst, ben ik bereid er opnieuw tegenaan te gaan", aldus een gemotiveerde Georges Deckers. "Gelukkig teer ik nog op een uitstekende gezondheid."

Op de tweede plaats van de lijst staat Leentje Van Dooren, huidig schepen van Leefmilieu, Cultuur en Onderwijs. Leentje Van Dooren is de jongste jaren in de belangstelling gekomen door de verbeten strijd die ze al vijf jaar voert tegen het slibverwerkende bedrijf Silt.

Luc Van Linden, de opkomende kracht bij de SP, bekleedt de derde plaats. Verrassend is misschien de vierde plaats van Julien Deporte. Die gaat huidig schepen voor Sport, Feestelijkheden, Middenstand en Toerisme, Marie-José Vanherrewegen, vooraf.

Nu in het nieuws