Vlaams overheidsgeld voor multimediaprojecten

Print
De Vlaamse regering heeft maandag ingestemd met steun voor zes multimediaprojecten van Vlaamse uitgevers. In het kader van het protocol van '98 met de geschreven perssector was overeengekomen dat de rechtstreekse steun aan de geschreven pers zou worden herzien in de richting van steun aan multimediaprojecten.
BR>Ook ditmaal mochten de uitgevers van de opiniepers voorstellen indienen die werden beoordeeld door het IWT, de professoren Guido Fauconnier en Luc Boullart, en de administratie media. Aan de hand van een aantal criteria werd een lijst opgesteld van de projecten. De best gerangschikte projecten kwamen voor steun in aanmerking.
Het Uitgeversbedrijf De Tijd krijgt een bedrag van 6,8 miljoen voor het ontwikkelen van een aangepaste software voor de automatische vertaling van zijn website. 16 miljoen steun gaat naar Mediargus voor de verdere ontwikkeling van de elektronische knipseldienst van alle artikels die verschenen in de Vlaamse dagbladen, een project dat reeds in '98 steun ontving.
Hoste ontvangt een subsidie van 3,35 miljoen fr. voor het ontwikkelen van een sportsite die gebruik maakt van de centrale databank DAMS, een project dat in '99 reeds subsidie ontving. Roularta Media Group ontvangt een bedrag van 3,35 miljoen voor de ontwikkeling van een "digitaal content distributieplatform" dat de informatie via verschillende multimediale kanalen wil verspreiden die gerealiseerd wordt door de verschillende mediabedrijven van de groep.
De Regionale Uitgeversgroep krijgt een subsidie van 3,35 miljoen voor de ontwikkeling van een "Media Informatie en Communicatiesysteem" waarmee volgens de Vlaamse regering het beheer van alle informatie en communicatie dient te gebeuren die nodig zijn voor de redactionele invulling van verschillende producten en diensten van de groep.
Tot slot krijgt de Vlaamse Uitgeversmaatschappij een subsidie van 3,35 miljoen voor het project De Standaard Online, voor de verdere uitbouw van de multimediaredactie en de implementatie van nieuwe elektronische media als verlengstuk van de redactie./
Nu in het nieuws