D'Hollander Beveren moet verhuizen

Het transport- en aannemingsbedrijf D'Hollander aan de Achterhoek 6 krijgt van de provincie geen nieuwe milieuvergunning. Het bedrijf ligt in landbouwzone waar het niet thuishoort en beschikt over geen enkele geldige milieuvergunning.

HDR

BR>Het bedrijf startte in 1967 in de Achterhoek als onderneming voor het uitvoeren van land- en tuinbouwwerkzaamheden en evolueerde mettertijd naar een transport- en afbraakfirma.

De omwonenden zijn het bedrijf inmiddels spuugzat. Het openbaar onderzoek leverde vier bezwaren op, waaronder twee collectieve bezwaarschriften. Lawaai-, stof- en geurhinder, vernieling van het wegdek en het verbranden van afvalstoffen waren de meest gehoorde klachten. De buurtbewoners waren evenmin te spreken over de "ongemanierde, onbeschofte en dreigende chauffeurs" van de firma die er niet voor terugschrikken "fietsers van de baan te rijden".

Ook de gemeente vond dat het nu genoeg was en bracht een ongunstig advies uit. Noch voor de schuur die werd omgebouwd tot herstelwerkplaats voor voertuigen en machines, noch voor het bureaugebouw heeft D'Hollander een bouwvergunning. De deputatie nam in haar weigeringsbesluit vooral aanstoot aan de ligging in landbouwgebied.