VLAM wil meer dan drie zetels in Zemst

De Zemstse partij VLAM wil in oktober méér dan de drie zetels die ze nu heeft. Het loutere behoud van de drie verkozenen zou een desillusie zijn. De VLAM-fractie gaat met een volledige lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Juliaan Deleebeeck

BR>Het letterwoord VLAM staat voor Veiligheid en Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen. De groep zag het licht bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. Een algemeen gevoel van onbehagen over het gevoerde beleid in Zemst, bracht de initiatiefnemers samen. Daardoor kregen ze al snel het imago van ontevredenen, van kritikasters, van afbrekers. Het leverde de nieuwe fractie drie zetels in de gemeenteraad op.

De groep wil in oktober méér. Het loutere behoud van de drie verkozenen zou een desillusie zijn. Eén van de aandachtspunten van de partij is het politiek dienstbetoon vervangen door een kwalitatief dienstencentrum dat openstaat voor alle inwoners.

Ander stokpaardje van VLAM is het optimaal benutten van de informatica en het internet om de administratie te vereenvoudigen en te versnellen. VLAM staat ook voor een gezond grondbeleid waarbij gronden uitsluitend verworven worden voor een duidelijk omschreven sociaal doel.

Fractieleider Greta Lauwers staat op kop van de lijst. Antoine 'd Ursel, die eerder zijn ontslag gaf als raadslid, is geen kandidaat meer voor de partij. Na Lauwers volgen de mandatarissen Walter Van Moer en Jan Van Dijck.

De volgorde van de plaatsen 4 tot 26 werd toegekend op basis van een interne stemronde onder de VLAM-leden. Daardoor schuift het ritssysteem man-vrouw wat onregelmatig in elkaar. Elf kandidaten zijn vrouwen. Voorzitter Dirk Vertongen staat als lijstduwer op de 27ste plaats.

Nu in het nieuws